Skip to main content
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika


Author: Hanna Popowska-Taborska
Year: 2005Table of content

Dr. Hanna Popowska-Taborska je profesorica v Slavističnem inštitutu Poljske akademije znanosti v Varšavi, jezikoslovka, polonistka, slavistka. Je soavtorica Atlasa kašubskega jezika in sosednjih narečij (v letih 1964–1978 je uredila VII.–XV. zvezek) in Etimološkega slovarja kašubščine (I–IV: 1994–2006), izdala je več knjig, v katerih se ukvarja s problemi poljščine in kašubščine. V raziskavah zgodnje zgodovine slovanskih jezikov (Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika, 1991, 21993; O jezikovni zgodovini Slovanov, 2004) skuša odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri je mogoče z jezikovnimi dejstvi osvetliti vprašanje etnogeneze Slovanov.
Regular price
15.80 €

Online price
14.20 €


Keywords
ethnogenesis
etymology
history
language history
Proto-Slavic language
Slavic languages
Slavs
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR