Zbrano delo, 3. knjiga. Dramski spisi II: Krst pri Savici

Author: Dominik Smole
Year: 2009Table of content

Dramski spisi II:

Krst pri Savici

I. del

II. del

Dodatek:

Krst pri Savici, priredba za komorno izvedbo

Andrej Inkret

Opombe k tretji knjigi
Regular price
17.80 €

Online price
16.00 €


Keywords
literary commentaries
Slovenian drama
Smole, Dominik
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR