V siju mesečine [drugi natis]. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice

Author: Boris Čok
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2016Table of content

 • Predgovor
 • Pripovedovalci
 • OBREDJA
  • Starodavni obred v jami Triglavci
  • Sveti ogenj- čok (č`uopa)
  • Gluhi du (dol)
  • Izvir Vroček (ur`uće)
  • Pričevanje o bogu Kresu
  • Spodmol Terglouca (Trhlovca)
  • Črne bukve
  • Trebenski kamen
 • BAJESLOV NA BITJA, VRAŽEVERJE IN UROKI
 • Bitja
  • Tntava, Tentava
  • Vedomec
  • Besi
  • Mora
  • Makurška
  • Vilež
  • Štrige
  • Šembilja
  • Krvavo stegno
 • Vraževerje
  • Pomen sanj
  • Napovedi in znamenja
 • Uroki in zaklinjanja
  • Zelo hudi slabšalni uroki
  • Žaljivke
  • Odročitve (odvrniti uroke)
 • Šege in verovanja
  • Staž ali Stažič
  • Zaščitni predmeti
  • Zaščita na oblačilih
  • Ljudska medicina
  • Napoved dežja
 • PRIPOVEDI "PRI ŠPRGERTU"
 • Pravljice
  • Lisica in volk
  • Bcljeva ohcet
  • Tri račke
  • Železna Babica
  • Pravljica o jami Vilenici
  • Kako je jama Vilenica dobila ime
  • Pametna deklica
 • Povedke
  • Črnošolc
  • Japec "uk"!
  • Kača ropotača
  • Medvedova luknja
  • Mežnarjeva Jerica
  • Rajcova "štirna"
  • Jasnovidka Milena
  • Železna babca
  • Kje so koze?
  • "Onegaj, onegaj"!
  • Kata Kareta
  • Vrhpoljski godec
  • Medved in zajec
  • Tri hude "cuprnije"
  • Sveti hrast
  • "Stu w`c"
 • LEDINSKAIMENA
  • Predgovor
  • Seznam lokavskih in preložkih ledinskih imen
  • ***
  • Mešinov "studenc"
  • Sokolak
  • Lanišče
  • Hrib z več imeni
  • Košuten dol
  • Hlebec
  • Zlodjev skedenj, "Gura" in "Štuglje"
  • Bušcih grad in Rupa
  • M`rave
  • Tabor
  • P`šnanje (Pušnjanje)
  • Merišče (Morišče)
  • Lokavske stene
 • Posebnosti lokavško-preloškega govora
  • Slovar lokavsko-preloškega govora
  • Sorodstvo ali zarodstvo po starem
  • ***
 • Obrisi mitskih likov Lokve in Prelož v kontekstu slovanske mitologije (Katja Hrobat Virloget)
  • Staroverska izročila in krajina
  • Predkrščanska božanstva, obredi in simboli. O Triglavu in načelu trojnosti
  • Pričevanja o Kresu, Svarožiču in Dajbogu
  • Spomin na žensko božanstvo
  • Izročila vaške srenje
 • Outlines of mythic characters in the villages of Lokev and Prelože in the context of Slavic mythology (Translation)
 • Literatura / Reference


More ...

Katja Božič: DEVA IN DEVAČ SE LJUBITA V TRIGLAVCI; Zarja 28.3.2017

Brane Maselj: SKRITA SVETIŠČA IN OBIČAJE SO VAROVALI ČRNOVAHTARJI; Nedelo 20.11.2016Price (Regular)
25.00 €

Price (Club)
20.00 €
More about the price


Keywords
dialects
fabulous creatures
Lokev
microtoponyms
Prelože pri Lokvi
religious rituals
Slavic mythology
Slovene language
Slovenian folk tales
Slovenian folk tradition
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR