Grad Turjak

Edited by: Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn, Miha Preinfalk
Year: 2020


The second volume of the series Castellologica Slovenica comprises articles on history, architecture and art history of Turjak Castle, one of the oldest, best known and most significant castles in Slovenia and wider region. The authors discuss the historical context of the first establishment of the medieval Turjak estate (with the Upper and Lower Turjak castles) and the first mentions of the castle in archival sources. They engage into the history of the House of Auersperg as the only owner of the castle in the long history of its existence as well as its significance in the region and in Slovenia, the architectural history of the castle, its furnishings and the castle's fate during and after the Second World War. The book sheds light on the Turjak region, Turjak market town, the nearby church of Saint Achatius, the Turjak archives and its Slovenian documents, the establishment of the Turjak parish, the role and significance of the castle, its owners and residents in the local community and in their historical memory. Comprehensive scientific articles are accompanied with rich photographs and plans.Table of content

Prva knjiga

Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn: Grad Turjak in njegovih prvih tisoč let

Miha Preinfalk: Grad Turjak in rodbina Auersperg (Turjaški)

Peter Štih: O začetkih Turjaških na Kranjskem

Miha Kosi: Gospodje Turjaški in plemiški svet na jugovzhodu cesarstva (12.–15. stoletje)

Mija Oter Gorenčič: Cesarski viteški red sv. Jurija in Turjaški. Nove možnosti interpretacije umetnostnega dela kot rezultat uporabe različnih metodoloških pristopov

Barbara Žabota: Auerspergi in reformacijsko gibanje v Škocjanu pri Turjaku

Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk: Turjaški arhiv

Boris Golec: Poimenovanja gradu Turjak in rodbine Auersperg – Turjaških v slovenščini skozi zgodovino

Katarina Predovnik: Turjaška gradova v luči arheoloških raziskav

Katja Mahnič: Stara grajska kapela na Turjaku

Miha Kosi, Boris Hajdinjak: »Grbovna knjiga« gradu Turjak. Umetnina kot odsev plemiške identitete

Robert Peskar: Cerkev sv. Ahaca nad Malim Ločnikom pri Turjaku

Mija Oter Gorenčič: Po umetnostnih sledeh srednjeveških Auerspergov

Renata Komić Marn: Portretne galerije Auerspergov na gradu Turjak

Maja Lozar Štamcar: Nekdanja pohištvena oprema na turjaškem gradu

Ines Babnik: O zelenem okrasju gradu Turjak

Miha Preinfalk: Turjak v spominih Philippa barona Wambolta

Damijan Guštin: »Slovenski Alcázar«. Grad Turjak sredi slovenske državljanske vojne septembra 1943

Mojca Arh Kos: Obnova gradu Turjak

 

Druga knjiga

Igor Sapač: Arhitekturnozgodovinski oris gradu Turjak

Boris Golec: Skrivnostni trg Turjak

Edo Škulj: Ustanovitev župnije Turjak

Boris Golec: Slovenica Auerspergiana. Slovensko pismenstvo na Turjaku od 16. do 20. stoletja

Stane Granda: Preobrazba fevdalnega zemljiškega gospostva Turjak v kapitalistično veleposestvo

Irena Žmuc: Po sledeh zapuščine družine Turjaških v Mestnem muzeju Ljubljana

Tadeja Primožič: Turjaški in grad Turjak – spomini in priložnosti

Priloge

Viri in literatura

Osebno in krajevno kazaloMore ...

Simona Fajfar: Posebnež, na katerega smo pozabili. Delo, 17. 2. 2021.

Posnetek predstavitve na novinarski konferenci Založbe ZRC:Regular price
89.00 €

Online price
80.10 €


Keywords
Auersperg (family)
castles
collective volume
history
nobles
Turjak
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR