Title:
Tržaško in Goriško [drugi natis]
Authors:
Year:
Compilation:
Vodniki LGD Evropa 8
Keywords:
Language(s):
Description

S tem vodnikom nadaljujemo s predstavitvami slovenskega zamejstva. Tokrat so v njem predstavljene ekskurzije, izvedene v južnem delu slovenskega zamejskega prostora v Italiji, v trikotniku med dolino Glinščice, Gradeško laguno in Goriškimi brdi. Čeprav so v knjigi sistematično podani naravnogeografski, družbenogeografski in regionalni opisi, problematika slovenstva, pomniki na krvave dogodke med prvo svetovno vojno in številne naravne znamenitosti na tem območju, velja tokrat izpostaviti opisa obeh mestnih središč, Trsta in Gorice, ki sta ju pripravila ugledna zamejska avtorja in jima vdahnila prepoznavno osebno noto.

Table of content

Predgovor (Drago Kladnik)

Tržaški kras z dolino Glinščice (Anton Bandelj)

Trst in slovenstvo (Samo Pahor)

Obala Tržaškega zaliva med Štivanom in Barkovljami (Anton Bandelj)

Doberdobski kras in Laško (Anton Bandelj)

Jugovzhodna Furlanija (Anton Bandelj)

Gorica z okolico (Aldo Rupel)

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-254-184-2

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 136 pages

Price

18,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications

Biblos (epub, 2019)
ISBN 978-961-05-0186-2