Skip to main content
Tridesetletna vojna in Slovenci. Evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja.


Edited by: Vanja Kočevar
Year: 2020


After confessional conflicts had been intensifying for decades, the Defenestration of Prague on 23 May 1618 finally unleashed a spiral of upheavals known to history by the syntagm Thirty Years’ War. This catastrophe, during which central Europe underwent several phases of devastation, represents one of the major caesuras in the history of the old continent. Although this “original catastrophe”, as the Thirty Years’ War is also dubbed, did not wreak such havoc on Slovenian ethnic territory as it did in Germany or Bohemia, for example, it left a profound mark on the European Early Modern Period, which also demands attention from Slovenian historiographers. This volume seeks to address this justifiable need. The book ('The Thirty Years’ War and the Slovenians: The European Conflict and Slovenian Territory in the First Half of the Seventeenth Century') is a compilation of research articles by eighteen authors who discuss a broad variety of topics in independent chapters. The volume examines the events and process of the Thirty Years’ War in present-day Slovenia in an interdisciplinary manner by placing the war in a broader timeframe, presenting some of its key military aspects and their impact on Slovenian territory, and by addressing confessional issues, topics in literary history, as well as music and visual art.Table of content

Aleš Maver – Trideset let vojne s tristoletno senco

Matjaž Grahornik – Življenjske zgodbe praških »defenestrirancev«

Tomaž Lazar – Materialna zapuščina tridesetletne vojne na Slovenskem

Miha Šimac – Z mečem do časti v času tridesetletne vojne: paberki o najemništvu in Kranjcih v vojaški službi

Janez Weiss – Kanižarji: Vojaški rod Metliškega in njegovo udejstvovanje v tridesetletni vojni

Andrej Hozjan – Vojna in (občasni) mir: Prekmurje (s Porabjem) v luči tridesetletne vojne

Irena Žmuc – Ljubljana na robu »Mord, Prand und Raub«

Vanja Kočevar – Tridesetletna vojna in kranjski deželni stanovi: »Winterquartier«, »Recroutengelder« in »extraordinari Kriegs-Contribution«

Vincenc Rajšp – Slovenska reformacija in evropski prostor do konca tridesetletne vojne

Žiga Oman – Protestantske skupnosti Podravja v 17. stoletju skozi problematiko medkonfesionalnega sobivanja: primer Maribora in Ptuja

Julijana Visočnik – Tridesetletna vojna v Nadškofijskem arhivu Ljubljana (NŠAL)

Matija Ogrin – Slovenski rokopisi 17. stoletja v senci tridesetletne vojne in »doba književnega zastoja«

Monika Deželak Trojar – Tridesetletna vojna: njen zgodovinopisni in literarni odmev v Schönlebnovih delih ter z njo povezano rojstvo pojma »pietas Austriaca«

Filip Draženović – Pogled Franca Alberta Pelzhofferja, barona Schönauskega (1643/45–1710), na tridesetletno vojno

Klemen Grabnar – Glasba v ljubljanski stolnici in gornjegrajski sostolnici v času škofa Tomaža Hrena

Metoda Kokole – Plesi za koroške in kranjske veljake ob izbruhu tridesetletne vojne: Isaac Posch in njegovo Veselo glasbeno slavje (1618)

Polona Vidmar – Likovne upodobitve Valterja grofa Leslieja med tridesetletno vojno

Gašper Cerkovnik – Tridesetletna vojna v Valvasorjevi grafični zbirki

Seznam avtorjev
Regular price
34.00 €

Online price
30.60 €


Keywords
17th century
collective volume
Europe
history
Slovenes
Thirty Years' War
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR