Skip to main content
Terasirane pokrajine. Ob sedemdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.


Editor-in-charge: Drago Kladnik
Year: 2016


Terraced landscapes with agricultural terraces are cultural landscapes with a special value. This volume presents them in pictures and words in all their diversity and attractiveness. After discussing the global and European dimensions of terraced landscapes and their agricultural terraces, the volume focuses on Slovenian terraced landscapes; they are discussed separately by landscape types, individual regions, and sample cases in the territory of selected settlements (pilot areas). The conclusion also draws attention to the exceptional value and appeal of non-agricultural terraced landscapes that have been shaped by nature and man.Table of content

Predgovor
Terasirane pokrajine in Honghejska deklaracija
Terasirane pokrajine po svetu
Svet
Vzhodna in jugovzhodna Azija
Južna Azija
Jugozahodna Azija
Afrika
Južna Amerika
Srednja in Severna Amerika
Oceanija z Avstralijo
Terasirane pokrajine v Evropi
Evropa
Sredozemlje
Alpe
Zahodna, srednja in vzhodna Evropa
Terasirane pokrajine v Sloveniji
Slovenski pokrajinski tipi
Sredozemske pokrajine
Sredozemske pokrajine
Koprska brda
Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje
Brkini in dolina Reke
Kras
Vipavska dolina
Goriška brda
Dinarske pokrajine
Dinarske pokrajine
Kambreško in Banjšice
Idrijsko hribovje
Trnovski gozd, Nanos in Hrušica
Pivško podolje in Vremščica
Ljubljansko barje
Notranjsko podolje
Krimsko hribovje in Menišija
Bloke
Velikolaščanska pokrajina
Dolenjsko podolje
Velika gora, Stojna in Goteniška gora
Ribniško-Kočevsko podolje
Mala gora, Kočevski rog in Poljanska gora
Suha krajina in Dobrepolje
Raduljsko hribovje
Novomeška pokrajina
Bela krajina
Gorjanci
Alpske pokrajine
Alpske pokrajine
Julijske Alpe
Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje
Zahodne Karavanke
Kamniško-Savinjske Alpe
Savska ravan
Posavsko hribovje
Ložniško in Hudinjsko gričevje
Velenjsko in Konjiško hribovje
Vzhodne Karavanke
Strojna, Kozjak in Pohorje
Panonske pokrajine
Panonske pokrajine
Goričko
Lendavske gorice
Slovenske gorice
Haloze
Dravinjske gorice
Boč in Macelj
Voglajnsko in Zgornjesotelsko gričevje
Srednjesotelsko gričevje
Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje
Krška ravan
Vzorčni primeri terasiranih pokrajin
Krkavče, sredozemska gričevja
Merče, sredozemske planote
Dečja vas, dinarske planote
Velika Slevica, dinarska podolja in ravniki
Rut, alpska gorovja
Smoleva, alpska hribovja
Rodine, alpske ravnine
Jeruzalem, panonska gričevja
Naravne nekmetijske terase
Antropogene nekmetijske terase in terasirani objekti
Viri in literatura
Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €


Keywords
agricultural land
cultural heritage
cultural landscape
cultural terraces
geography
land use
regional geography
rural areas
Slovenia
social geography
terraced landscapes
world overviews
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR