Title:
Teorija relativnosti [mehka vezava]
Authors:
Other authors:
translation (Einstein) and afterword Matjaž Ličer
translation (Balibar) Vojislav Likar
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description
Delo »O posebni in splošni teoriji relativnosti« je Einstein napisal potem, ko je l. 1915 dokončal splošno teorijo relativnosti, in sicer v želji, da bi knjiga posredovala »kar se da natančen vpogled v teorijo relativnosti tistim bralcem, ki se zanjo zanimajo z znanstvenega in filozofskega stališča, pa ne obvladajo matematičnega aparata teoretične fizike«.  Knjiga je pomembna ne le zato, ker ponuja neposreden vpogled v pojmovno oblikovanje relativnostne teorije, temveč jo tudi umešča v širši zgodovinski okvir in naveže na zgodnje razumevanje relativnega gibanja pri Galileiju. Delo »Einsteinovo branje Galileija in Newtona« francoske avtorice Françoise Balibar je prevodu Einsteinovega dela skupaj s spremno besedo Matjaža Ličerja dodano kot historični uvod v epistemološko perspektivo razvoja relativistične problematike v zgodovini znanosti, predvsem fizike.

Einstein has written his work "Special and General Theory of Relativity" soon after his final formulation of general relativity in 1915. He was driven by his desire to concisely present the theory of relativity to all those who were interested in its scientific and philosophical implications but lacked the mathematical foundations of theoretical physics. This publication offers a unique and direct insight into the conceptual foundations of the theory of relativity as presented by its author, but its value is further enhanced by the fact that it presents this groundbreaking theory in a broader historical context arising from the seminal works of Galileo and Newton. Einstein's book is accompanied by the text  "Einstein's reading of Galileo and Newton" written by the french author Françoise Balibar and by an Afterword written by Matjaž Ličer. Both mentioned texts offer a historical introduction into the epistemological development of the notion of relativity in the history of physics and science in general.

 
Table of content
Albert Einstein
O POSEBNI IN SPLOŠNI TEORIJI RELATIVNOSTI
(Splošnorazumljiv prikaz)
 
Spremna študija
Matjaž Ličer
Albert Einstein in rojstvo sodobne relativistične fizike
 
Françoise Balibar
EINSTEINOVO BRANJE GALILEIJA IN NEWTONA
Prostor in relativnost

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-746-2

Specifications

paperback • 15 × 23 cm • 228 pages

Price

sold out