Skip to main content
Slovenske ljudske pesmi II. Legendarne pripovedne pesmi 1.


Selected by: Zmaga Kumer, Julijan Strajnar
Year: 1997Table of content

1. Bog je ustvaril zemljo, nebo (Reka pri Laškem, Št.)

2. Stari Job bolan leži (Krtina pri Dobu, Gor.)

3. Stoji, stoji ena lepa rovan (Begunje, Notr.)

4. Marija bi rada na ohcet šla (Nadgrad pri Oplotnici, Št.)

5. Tičica ma bajica (Liščaca, Rez.)

6. Tan dol teče voda Rajna (Plestišča, Ben.)

7. Marija je zaspala (Verica, Por.)

8. Marija z Ogrskega gre (Oplotnica, Št.)

9. Marija gre na daljno pot 8Okrog v Tuh. dol., Gor.)

10. Marija je po poli šla (Gornji Senik, Por.)

11. Mladi mežna r zgodaj vstane (Marija Dobje, Št.)

12. Golčanski mežnar zgodaj vstane (Tešova, Št.)

13. Ena ptička j prletela (Selo pri Vodicah, Gor.)

14. Jezus je Jogre talov (Gozd nad kamnikom, Gor.)

15. Sveti Peter malo dete 8Vel. Varnica, Št.)

16. Sveti Miklavž zgodaj vstane (Kmano pri Kobaridu, Prim.)

17. Leži, čeži ravno polje (Mota, Št.)

18. Prelepo ravno je polje (Beltinci, Prekm.)

19. Sveti Zidar je ovčice pasu (Plestišča, Ben.)

20. Izidor ovčice pasel (Ludranski Vrh, Št.)

21. Svet Anton se je rodiv (Suša pri Blagovici, Gor.)

22. Lepšga dekleta ni na svet (Zg. Tuhinj, Gor.)

23. Lepšga dekleta ni na svet (Reka pri Laškem, Št.)

24. Oh Uršule, oh Uršule (Zagorica v Dobrepolju, Dol.)

25. Janez je korar biv (Talčji Vrh, Bkr.)
Regular price
13.00 €

Online price
11.70 €


Keywords
collections
Slovenian folk songs
studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR