Description

V sedmem zvezku vodnikov po Sloveniji je predstavljenih šest ekskurzij Ljubljanskega geografskega društva, izvedenih med septembrom 2012 in novembrom 2014, dodana je še ekskurzija Geomorfološkega društva Slovenije iz marca 2012. Vsaka ekskurzija je tematsko posebna, tako da se medsebojno dopolnjujejo v raznolik kolaž, ki dokazuje, kako široko je geografsko obzorje. Prva nas popelje na Banjšice in v Čepovanski dol, druga nas seznani z raznovrstnimi pokrajinskimi, zgodovinskimi in umetnostnimi prvinami Selške doline in njenega hribovitega obrobja, tretja nas vodi na vzhod države, v Obsotelje in Kozjansko, četrta po Dravinjski dolini in tamkajšnjih učnih poligonih, na peti se podrobneje seznanjamo z našo najbolj razvojno zaostalo pokrajino Goričkim, predzadnja, šesta, je namenjena predvsem sprehodu skozi polpreteklo zgodovino orožja v Parku vojaške zgodovine v Pivki, zadnja pa nas podrobno seznanja z manj znanimi kraškimi pojavi na flišu in meritvami erozije v flišni slovenski Sivi Istri.

The 7th guidebook contains six excursions of the Ljubljana Geographical Society which took place between September 2012 and November 2014. An additional excursion of the Geomorphological Association of Slovenia from March 2012 was added. Every excursion is thematically unique, thus mutually complementing all of them to different collage and displaying the broad geographical horizon.

The first excursion guides us to the plateau of Banjšice and to Čepovanski dol, the second introduces us with different landscape, historical and artistic elements of the valley of Selška Sora, the third takes us to the east of the country to Obsotelje and Kozjansko, the fourth deals with the valley of Dravinja River and the learning polygons, the fifth deals in details with Goričko; the least developed Slovenian region, the sixth takes us through the history of arms in the Park of the military history in Pivka, the last exursion gives us detailed introduction with the less known karstic features on flysch and the measurement of the erosion in flyschy Slovene Grey Istria.

More ...

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-05-0002-5

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 146 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)

E-publications