Skip to main content
Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu


Edited by: Nataša Gliha Komac, Polonca Kovač
Year: 2018More ...Keywords
foreign languages
Hungarian language
Italian language
language planning
language policy
language user
linguistic use
mother tongue
Slovene language
Slovenian sign language
sociolinguistics
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR