Skip to main content
Poslušajte štimo mojo. Potujoči pevci na Slovenskem.


Author: Marija Klobčar
Year: 2022


The monograph ('Listen to My Voice. Itinerant Singers in Slovenia') discusses various groups of itinerant singers in Slovenia in the period spanning from the times of former musicians called igrci to the rise of the radio. It analyses their creativity and observes the changes in their social roles. Critically considering primary sources and unknown or overlooked testimonies, the monograph gives a new view not only on the song creativity but also on the society where it flourished. It looks at the carriers of chivalric culture, which brings to light new findings on the importance of Slovenian language and song creativity in the Middle Ages. Its analyses of communication channels during the rise of printed materials sheds light on the role of Slovenian lands within the broader European framework. Through the research of the itinerant fair singers, the phenomenon itself and the singers’ activities, it examines a fairly unknown diverse group of intermediaries between the high culture and the culture of common people in Slovenia, including the mendicant singers. Furthermore, it illuminates the historical background and social role of some narrative songs, broadsides, the development of newspaper information and the effect of the changing transport and communication channels on this kind of creativity. Looking at the folklorisation of songs sung by itinerant singers, the monograph changes the understanding of creators and carriers of folk traditions.Table of content

Zahvala

Uvod – Kako so se izrisovala vprašanja o potujočih pevcih
»Pevec, o katerem so pripovedovali, da nosi slavca v prsih …« – Od igrcev do viteške ustvarjalnosti
»Péte novine« – Vloga pesemskega obveščanja ob uveljavitvi tiska
»En eksempel čem povedat« – Petje in pesmi kot kateheza
»Kaišen strah ceu sveit prehaje« – Pesemsko obveščanje in odnos do oblasti
»Na novo je izšlo veliko podob« – Vloga letakov in drugih drobnih tiskov pri širjenju pesemskih sporočil
»Le berite, berite, lubi Slovenci!« – Časopisi in spreminjanje prometa in komunikacij
»O poslušajte eno grozovitno zgodbo« – Ohranjanje obveščanja s pesmijo v času tiska
»Zdaj smo mi perrajžali« – Nosilci pesemskega sporočanja in njihovi prostori
                Sejmarski pevci
                Potujoči obrtniki in prodajalci kot sejmarski pevci
                Od igrcev do bukovnikov
                Godci
                Berači, slepi pevci
                Romi
»Koderkol bom stau in hodu, tam bom zmirej Arje peu« – Študentje in šolmoštri med potujočimi pevci
»[N]obeniga ni bilo, ki bi bil te pesme zbiral, olikal in potomcom izročil« – Značilnosti izročila potujočih pevcev v zapisih
»Poslušajte ta aparat« – Radijsko obveščanje in izročilo potujočih pevcev
»A njegova pesem se je stopila z narodno in živi še danes« – Zaključek

Literatura
Viri
Kratice

Listen to My Voice: Itinerant Singers in Slovenia
Regular price
25.00 €

Online price
22.50 €


Keywords
ethnomusicology
folk music
folk singers
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR