Title:
Politika kot medijski performans
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Uvod

1 Mediatizacija in eventizacija družbe in politike
1.1 Medijsko polje in medijska logika
1.2 Mediatizacija politike
1.3 Eventizacija politike
1.4 Personalizacija politike
1.5 Politiki in političarke kot zvezdniki in zvezdnice

2 Spol med biološkim in družbenim dejstvom
2.1 Vpliv biologije na dojemanje spola v družbi
2.2 Psihoanalitični pristopi k spolu kot procesu
2.3 Od psihoanalize do teorije vlog
2.4 Performativnost spola
2.5 Moškosti
2.6 Ženskosti

3 Spol v politiki
3.1 Ženskosti v politiki
3.2 Politične moškosti
3.3 Razred in spol v politiki
3.4 Spol na intersekciji z vrednostnim sistemom
3.5 Politično polje v Sloveniji
3.6 Kompleksna prisotnost žensk v medijih

4 Študije primera
4.1 Borut Pahor
4.2 Danilo Türk
4.3 Lojze Peterle
4.4 Katarina Kresal
4.5 Alenka Bratušek
4.6 Ljudmila Novak

5 Zaključki
5.1 Uprizarjanje v politiki
5.2 Depolitizacija in populizem

Literatura

More ...

Kratka predstavitev knjige na novinarski konferenci Založbe ZRC

 

Pogovor ob izidu knjige. Ob avtorici Deji Crnović sta v njem sodelovala še dokumentarni fotograf in fotoreporter Borut Krajnc ter raziskovalec medijev in novinar Lenart Kučić

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0516-7

Specifications

paperback • 12,2 × 19 cm • 304 pages

Price

24,00 EUR (Regular)
19,00 EUR (Club)