Title:
O nastanku vrst [trda vezava]. Z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje
Author:
Other authors:
translated by Bogdan Gradišnik
afterword by Matjaž Kuntner
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Darwinovo delo O nastanku vrst, prvič izšlo leta 1859, je ena najodmevnejših knjig v zgodovini znanosti in kulture nasploh. V biološki vedi in širše je povzročila takšen preobrat kot v astronomiji Kopernikov spis O revolucijah nebesnih sfer. Tako kot je s Kopernikom Zemlja prenehala veljati za središče vesolja, je po Darwinu prenehala veljati dotlej priznana stalnost živalskih in rastlinskih vrst, pa tudi človek je bil uvrščen v evolucijsko verigo živih bitij. V knjigi je Darwin postavil tezo o spremenljivosti oz. transmutaciji vrst in svoje delo pravzaprav razumel kot argumentacijo zoper dogmo tistega časa o stvarjenju in nespremenljivosti vrst, pospremljeno s številnimi primeri iz narave in podprto z logičnim sklepanjem o procesih evolucije.

Table of content

Uvod

I. poglavje – Variiranje v udomačenosti

II. poglavje – Variiranje v naravi

III. poglavje – Boj za obstanek

IV. poglavje – Naravno odbiranje

V. poglavje – Zakoni variiranja

VI. poglavje – Težave s teorijo

VII. poglavje – Nagon

VIII. poglavje – Hibridnost

IX. poglavje – O nepopolnosti geološkega zapisa

X. poglavje – O geološkem zaporedju organskih bitij

XI. poglavje – Zemljepisna razporeditev

XII. poglavje – Zemljepisna razporeditev – nadaljevanje

XIII. poglavje – Vzajemna sorodnost organskih bitij: Morfologija: Embriologija: Zakrneli organi

XIV. poglavje – Povzetje in sklep

Spremna beseda

Matjaž Kuntner

Darwin, Nastanek vrst in evolucija

Pripis urednika

Beseda prevajalca

Biografska pojasnila

Literatura

Stvarno in imensko kazalo

Dodatek

Stephen Jay Gould

Kaj sploh pomeni ta strašljiva beseda na E?

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-165-1

Specifications

hardback • 15,5 × 23,5 cm • 423 pages

Price

sold out

E-publications