Mediji in govorjena slovenščina. Zbornik s posveta

Edited by: Boris Kern
Year: 2022


Proceedings of the conference Media and Spoken Slovene, which was held on 25 September 2020 in the Atrij ZRC and organised by the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language ZRC SAZU, contain articles from twelve invited experts, mainly from the fields of linguistics and media. They presented their views on the current state of the Slovenian language in the media, some of them also from the perspective of political pressures and tendencies to change media legislation in 2020, which was the direct impetus for organising the conference. The proceedings also include a transcript of the debate that accompanied the conference, as well as a contribution by colleagues from RTV Slovenija outlining language policies at this national public broadcasting organization.Table of content

Uvodne besede

Boris Kern
Kozma Ahačič
Oto Luthar

Prispevki

Kozma Ahačič:
MEDIJI, GOVORJENA SLOVENŠČINA IN JEZIKOVNA POLITIKA

Helena Dobrovoljc:
RADIJSKI DISKURZ KOT KODIFIKACIJSKO MERILO

Marko Stabej:
JAVNA GOVORJENA SLOVENŠČINA: KULT ENAKOSTI ALI KULTIVIRANJE RAZLIČNOSTI?

Tanja Mirtič:
GOVORJENI KNJIŽNI JEZIK

Razprava

Hotimir Tivadar:
RTV SLOVENIJA – IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE?

Tina Lengar Verovnik:
JEZIK NA RTV KOT MERILO; MERILA ZA JEZIK NA RTV

Monika Kalin Golob:
V SLUŽBI JAVNOSTI: TEME – VSEBINE – ZVRST

Razprava

Andreja Žele:
GOVORJENA SLOVENŠČINA V POVEZAVI Z AKTUALNIM VPRAŠANJEM ZVRSTNOSTI V JEZIKU

Jože Faganel:
ZBORNI GOVOR MED PRETEHTANO NORMO IN PRVINAMI OSEBNEGA ORGANSKEGA GOVORA

Mario Galunič:
KAKO ŽIV JE (ŠE) LAHKO JEZIK ŽIVE TELEVIZIJE

Tadej Košmrlj:
JEZIK JE ŽIV ORGA(NI)ZEM

Janoš Ježovnik:
GLASOVI OBROBIJ V SLOVENSKEM MEDIJSKEM PROSTORU

Razprava

Dodatek

Saša Grčman, Suzana Köstner, Tanja Zajc, Barbara Müller, Marko Prša:
SKRB ZA (GOVORJENI) JEZIK NA RTV SLOVENIJAMore ...Regular price
9.00 €

Online price
8.10 €


Keywords
mass media
proceedings
Slovene language
spoken language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR