Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja

Author: Jurij Fikfak
Year: 1999Table of content

PRED PODOBAMI

ŽANRI

Prenarodopisno literarčenje

Potopisci in odkrivanje drugega

Podobe domoznanstva

DILEME NARODOPISJA

Razmerje do ljudske kulrure

Med ljubiteljstvom in znanostjo

Jezik raziskovanja ljudske kulture

EPILOG

Viri in literatura

Imensko kazalo

Seznam kratic

Seznam ilustracij

Summary: Images of Ethnography: Research of Folk and Folk Culture in the Second Half of the 19th Century
price
sold out


Keywords
area studies
cultural anthropology
ethnologists
folk culture
history
methodology
Slovenia
Slovenian ethnology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR