Skip to main content
Kras v Sloveniji v prostoru in času [druga pregledana izdaja]


Author: Ivan Gams
Year: 2004


The word “karst” usually evokes images of some picturesque features such as caves with marvelously shaped stalactites, dolines, uvalas, karst poljes, natural bridges, and the like. The book before us, however, leads the reader to an awareness of karst as a comprehensive and multifaceted natural phenomenon, the result of diverse conditions and processes in its formation. Viewing karst from a comprehensive natural-history viewpoint, it is not the unusual phenomena that intrigue us but rather the diversity that elicits so many questions. The book Karst in Slovenia offers the most extensive and rounded overview of karst in this country. Its center of gravity is the natural history presentation of all of Slovenia’s karst regions and the achievements of both domestic and foreign karstology. The book focuses on karst phenomena both underground and on the surface and on the relationship between people and karst.Table of content

Predgovor

Uvod

1. Od kamna in Krasa do krasoslovja kot paradnega konja slovenske znanosti

Od kamna do Krasa

Od Krasa do krasoslovja

Pojem krasa se še vedno širi

2. Kraška hidrografija

Človek in voda na krasu

Vpliv kamnine na vodno prepustnost

Hidrografska conalnost

Teorije o pretakanju vode na krasu

Še o splošni značilnosti pretakanja vode na krasu

Cestni in železniški predori, ki odkrivajo vodne razmere v gorovjih

3. Kras je delo kraških procesov, a katerih?

Kras je kemični laboratorij

Majhne razlike v koroziji povzročijo v milijonu let velike votline in kotanje

Lehnjakotvornost kot plod posebnih razmer

4. Jame, v katerih so nekdaj videli vhod v strašno podzemlje, danes pa iščejo v njih razvedrilo, zdravje in nova spoznanja

Jama in človek v starejši zgodovini

Raziskovanja jam po svetu in pri nas

Nastanek jam in jamske oblike

Kapniki od pojmovanja, da so okamnela bitja, do naziranja, da so priče okamnelih tisočletij

Jama kot posebno okolje

Jamsko živalstvo

5. Kras kot reliefna kategorija

Drobne skalne kraške oblike

Sto let prepira o nastanku vrtač, da o njihovem imenu in imenu drugih kotanj ne govorimo

Odkod dolinaste oblike na krasu in ime kontaktni kras?

O kraškem polju, ki ga ljudstvo imenuje dolina, tujina pa polje, ker ji dolina pomeni vrtačo

Kraške oblike kot delo kombiniranih časovno in krajevno spremenljivih geomorfoloških dejavnikov

Še beseda ali dve o netipičnem, a prevladujočem površju zunaj kraških kotanj

6. Človek spreminja kras

Trebež po kraško ali človek spreminja polgoli kras v pokriti

Od kraške pustinje in gmajne do gozdnate pokrajine

Kraški turizem – želje in resničnost

Posebnosti varstva okolja na krasu

7. Pogoji za razvoj krasa v geološki preteklosti

8. Regionalni pregled krasa v Sloveniji

O Krasu, ki je dal svetovnemu krasu ime in obličje

Kras Postojnske kotline

Visoke robne kraške planote

Potočansko, Notranjsko podolje in njegovo obrobje

Fluviokras in kras med Ljubljanskim barjem in Ribnico

Kras Ribniškega in Kočevskega polja ter zahodne Suhe krajine

Kras in fluviokras nizke Dolenjske

Kras alpskega visokogorstva

Osameli kras in fluviokras drugje po Sloveniji

Pregledna podoba krasa v Sloveniji

Viri in iteratura

Karst in Slovenia in space and time (Summary)

Kazalo krasoslovnih terminov

Kazalo turističnih in drugih pomembnih jam

Seznam slikovnega gradiva

Krasoslovni slovarček
Regular price
10.00 €

Online price
9.00 €


Keywords
geomorphology
hydrogeology
karst (geology)
karst caves
karstology
karst phenomena
physical geography
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR