Skip to main content
Kategorije
Katēgoriai


Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2004Table of content

Aristotelove Kategorije

1.–3. poglavje: Antepraedicamenta

1. Enakozvočne, sopomenske in izpeljane stvari

2. Govoriti v povezavi, govoriti brez povezave. Govoriti o podlagi, biti na podlagi

3. Pripisano. Vrste in rodovi

4.–9. poglavje: Praedicamenta

4. Kategorije

5. Bitnost

6. Kolikšno

7. V razmerju

8. Kakšnost

9. Delovanje, utrpevanje

10.–15. poglavje: Postpraedicamenta

10. Protistavljeno

11. Nasprotja

12. Prvotnejše

13. Hkratno

14. Gibanje

15. Imeti

Franci Zore, Aristotelova »logika« in nauk o kategorijah

1. Uvod v Organon in Kategorije

2. Kategorije in resnica pri Aristotelu

Bibliografija

Slov
Regular price
12.10 €

Online price
10.90 €


Keywords
Aristotle
categories
Greek philosophy
logic
syllogistic
theory of science
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR