Iz preteklosti Koroške. Svet samorastnikov

Edited by: Katarina Keber
Year: 2016Table of content

Uvodnik

Tina Britovšek:  Rimska naselbina Kolaciona. Rezultati arheoloških izkopavanj v letih 1993 in 1996
Maja Kumprej Gorjanc:  Nagrobni spomeniki Zagrada in Juene
Miha Murko:  Pipe za kajenje tobaka iz Slovenj Gradca
Petra Svoljšak:  »Vojna me je uničila«. Nekaj utrinkov o Lovru Kuharju - Prežihovem Vorancu v okopih 1. svetovne vojne
Miroslav Osojnik:  Prežihova zbirka Samorastniki v luči literarne zgodovine
Andreja Šipek:  Polhov mlin – primer ohranjene etnološke in tehniške dediščine v Mežiški dolini
Alojz Pristavnik:  Ivan Hojnik, slovenski rodoljub, duhovnik in učitelj v Koprivni. Njegov prispevek k razvoju kulture in gospodarstva
Vinko Skitek: Položaj Dekanije Dravograd – Mežiška dolina v Krški škofiji med letoma 1941 in 1945
Karla Oder: Dediščina socializma in turizem na KoroškemMore ...

Andreja Čibron Kodrin: SVET SAMORASTNIKOV. IZVIRNO O KOROŠKI ZGODOVINI; Večer - Koroška 8.9.2016

price
for sale in the bookshop Azil


Keywords
archaelogy
Carinthia
collective volume
cultural heritage
cultural history
ethnology
history
Hojnik, Ivan
literary history
Prežihov Voranc
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR