Skip to main content
Gregor Krek (1840–1905). Filologija in slovanstvo.


Edited by: Jurij Fikfak
Year: 2006Table of content

Predgovor (Introduction) / Jurij Fikfak

Matjaž Kmecl, Gregor Krek, utemeljitelj slovanske filologije v Gradcu (Gregor Krek, Begründer der slawischen Philogie in Graz)

Življenje in delo / Life and Work

Janez Dolenc, Prof. dr. Gregor Krek. Življenje in delo, 1840–1905 (Gregor Kreks Lebensweg)

Univerza Karla in Franca v Gradcu/ University of Graz

Walter Höflechner, Filozofska fakulteta Univerze Karla in Franca v času Gregorja Kreka (The Faculty of Arts at the University of Graz in the time of Gregor Krek)

Alois Kernbauer, Gregor Krek in začetki slavistike v Gradcu (Gregor Krek and the Beginnings of Slavic Studies in Graz)

Stane Granda, Gradec in Slovenci (Graz and the Slovenians)

Gregor Krek in literarna zgodovina in jezikoslovje / Gregor krek and Literary History and Linguistics

Darko Dolinar, Gregor Krek in literarna zgodovina (Gregor Krek and Literary History)

Wolfgang Eismann, Gregor Krek in slovanska literarna veda (Gregor Krek and Slavic Literary Studies)

Alenka Šivic - Dular, Gregor Krek in jezikoslovje (Gregor Krek and Linguistics)

Gregor Krek in raziskovanje ljudske kulture / Gregor and the Study of Folk Clture

Jurij Fikfak, Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega (Gregor Krek and the Beginnings of Research on the Culture of the Other)

Marija Stanonik, Folkloristični portret Gregorja Kreka (Folkloristic Portrait of Gregor Krek)

Marija Klobčar, Krekove presoje ljudskega pesništva (Krek's Views on Folk Poetry)

Ingrid Slavec Gradišnik, Etnološka branja Gregorja Kreka (Ethnological Readings of Gregor Krek)

Bibliografija / Bibliography

Drago Samec, Gregor Krek. Z bibliografijo po njegovih stopinjah (Gregor Krek. With a Bibliography Tracing his Footsteps)

Bibliografija Gregorja Kreka (A Bibliography of Gregor Krek) / Zbral in uredil / Edited by Drago Samec
price
sold out


Keywords
collective volume
cultural history
ethnology
Krek, Gregor
philologists
slavistics
Slavists
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR