Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1997–1998

Edited by: Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Zoran Stančič
Year: 1998Table of content

Uvodnik

Marjan Podobnikar, Topografsko-kartografski sistem Slovenije

Bojan Stanonik, Model slovenske geoinformacijske infrastrukture

Aleš Marinšek, Slovenska geoinformacijska infrastruktura, metapodatki in evidentiranje prostorskih podatkov in evidenc

Dušan Petrovič in Mojca Kosmatin Fras, Prototip digitalno izdelane temeljne državne karte v merilu 1 : 5000

Irena Benedik, Projekt vzpostavitve, polnjenja in vzdrževanja digitalne topografske baze velikih meril (na primeru mestne občine Ljubljana)

Krešimir Keresteš, Obdelava kartografskih vektorskih podatkovnih modelov s CAD/CAC programi

Sandi Berk, Pravokotizacija vektorsko zajetih stavb in njihova a posteriori ocena natančnosti

Maruška Šubic Kovač, Geoinformacijska podpora vrednotenju nepremičnin v Sloveniji

Matjaž Ivačič, Kakovost digitalnega modela reliefa na primeru enostavne hidrološke analize

Tomaž Podobnikar, Monte Carlo simulacije napak digitalnega modela višin

Samo Drobne, Katere formule so temelj prostorskim analizam v GIS-u?

Drago Kladnik in Matjaž Skobir, Geografski atlas Slovenije

Matej Gabrovec, Branko Pavlin in Matjaž Skobir, Razporeditev prebivalstva in možnosti izkoriščanja sončne energije v Sloveniji

Marjeta Hočevar, Barbara Lampič, Matjaž Skobir, Aleš A. Smrekar in Metka Špes, Dostopnost prebivalstva ljubljane do postajališč mestnega potniškega prometa in zelenih površin (primer uporabe GIS-a v urbani geografiji)

Marko Krevs, Geografski informacijski sistemi v raziskovanju življenjske ravni

Barbara Lampič in Aleš A. Smrekar, Vzpostavitev GIS-a naravne dediščine na primeru Radenskega polja

Franc J. Zakrajšek in Ksenija Kovačec Naglič, GIS model kulturne dediščine v Republiki Sloveniji

Zoran Stančič in Tatjana Veljanovski, Arheološki napovedovalni modeli in GIS

Daniel Jarc, Uporabnost GIS-analize v urbanizmu in prostorskem planiranju ter usklajevanje kartografskih baz podatkov za prekmejno sodelovanje

Nenad Čuš Babič, Danijel Rebolj in Lucija Hanžič, GIS v procesu načrtovanja cest

Danijel Rebolj in Peter Sturm, GIS komponente kot podpora dinamičnemu določanju in vizualizaciji prometnih emisij

Borut Vrščaj in Franc Lobnik, Digitalni podatki tal Slovenije

Danijela Šabić, Enisa Lojović in Ana Tretjak, Statistični GIS pokrovnosti in rabe tal Slovenije z oceno spremembe pokrovnosti tal med letoma 1993 in 1997

Krištof Oštir, Izdelava modela višin z radarsko interferometrijo

Darja Grosman, Arheološka aerofotografija

Aleš Štor, Internet GIS - GIS tehnologije prihodnosti
price
sold out


Keywords
collective volume
geodesy
geographic information systems
geography
geoinformation structure
GIS
information systems
information technology
proceedings
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR