Description

Avtorica s stvarnimi in neposplošenimi, nemalokrat le fragmentarnimi podatki osvetljuje življenje in kulturo Kočevarjev v Črmošnjiško-Poljanski dolini, kjer so živeli skoraj pet stoletij in med drugimi kulturnimi sestavinami ohranili tudi svoj iz nemščine izpeljani govor.

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Publisher

Društvo Kočevarjev staroselcev

ISBN

961-6568-21-3

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 547 pages

Price

29,00 EUR (Regular)
23,80 EUR (Club)