Črmošnjiško-Poljanska dolina in njeni ljudje

Črmošnjiško-Poljanska dolina in njeni ljudje. Kočevarji staroselci in Slovenci iz preteklosti v sedanjost

Marija Makarovič
Založba ZRC
2005Price (Regular)
29.00€

Price (Club)
23.80€
More about the price


Keywords
Črmošnjiško-Poljanska dolina
ethnography
everyday life
Gottscheers
history
memoirs
national identity
Slovenes
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR