Title:
Bolgarija
Author:
Year:
Compilation:
Vodniki LGD Evropa 2
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Naravnogeografske značilnosti

Zgodovinski pregled

Prebivalstvo in poselitev

Gospodarstvo

Priporočena pot

Viri in literatu

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

961-6358-96-0

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 69 pages

Price

sold out