Skip to main content
Arheološki vestnik 65


Year: 2014Table of content

Domača stran >>
Online issue >>

 

Prazgodovinske dobe / Prehistory

 • Dular Janez, Lubšina Tušek Marija: Zwei Gräber mit Brandbestattungen aus Ptuj / Dva grobova z žganim pokopom s Ptuja
 • Pavlin Primož, Turk Peter: Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš
 • Gleirscher Paul: Ein ältereisenzeitliches Gehänge aus Frojach bei Rosegg (Kärnten). Zur Entwicklung anthropomorpher Gehänge beidseits der Alpen von der Spätbronzezeit bis in die jüngere Eisenzeit (Starejšeželeznodobni obesek iz Broj pri Rožeku na avstrijskem Koroškem. K razvoju antropomorfnih obeskov na obeh straneh Alp od pozne bronaste dobe do mlajše železne dobe)
 • Vojaković Petra, Porenta Sašo, Toškan Borut: Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni (New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna)
 • Tecco Hvala Sneža: Kačaste fibule z območja Slovenije (Serpentine fibulae from Slovenia)

 

Rimska doba / Roman Period

 • Erič Miran, Gaspari Andrej, Čufar Katarina, Solina Franc, Verbič Tomaž: Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici / Early Roman barge from the Ljubljanica River at Sinja Gorica
 • Tratnik Vesna (dodatek / appendix: Miškec Alenka): Rimsko grobišče na Laurinovi ulici v Vipavi (The Roman cemetery at Laurinova ulica in Vipava)
 • Ragolič Anja: The territory of Poetovio and the boundary between Noricum and Pannonia / Upravno območje Petovione in meja med Norikom in Panonijo
 • Pochmarski Erwin: Die Aschenkisten von Poetovio und Celeia (Pepelnice Petovione in Celeje)
 • Osvald Monika: Rimske herme in kamnite moške glave iz Emone . Predrimska likovna kultura ali provincialna umetnost? / Roman herms and stone male heads from Emona. Pre-Roman artistic culture or provincial art?
 • Šašel Kos Marjeta: Cincibilus and the march of C. Cassius Longinus towards Macedonia / Cincibil in pohod Gaja Kasija Longina proti Makedoniji

 

Pozna antika / Late Antiquity

 • Kos Peter: Barriers in the Julian Alps and Notitia Dignitatum / Zapore v Julijskih Alpah in Notitia dignitatum

 

Zgodnji srednji vek / Early Middle Ages

 • Knific Timotej, Mlinar Miha: Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin

 

In memoriam

 • Dular Janez: Hermann Müller-Karpe (1925–2013)

 

Knjižne ocene in prikazi / Book reviews

 • Grahek Lucija: Marko Dizdar: Zvonimirovo-Veliko polje. Groblje latenske kulture 1 / A Cemetery of the La Tene Culture 1, 2013
 • Milavec Tina: Christoph Eger: Spätantikes Kleidungszubehör aus Nordafrika I. Trägekreis, Mobilität und Ethnos im Spiegel der Funde des spätesten römischen Kaiserzeit und der vandalischen Zeit, 2012
 • Štular Benjamin: Cristina Corsi, Božidar Slapšak, Frank Vermeulen (ur.): Good Practice in Archaeological Diagnostics. Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites, 2013

Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR