Acta historiae artis Slovenica 24/2. Strategije umetnostne reprezentacije štajerskega plemstva v zgodnjem novem veku
Visual Representation Strategies of the Styrian Nobility in Early Modern Times


Edited by: Tina Košak, Polona Vidmar
Year: 2019Keywords
art history
history
Slovenia
Slovenian art
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR