Acta historiae artis Slovenica 20/1. Mariborske umetnine in njihovi konteksti
Works of Art in the City of Maribor and their Contex


Edited by: Barbara Murovec
Year: 2015Table of content

CONTRIBUTORS: ahas_20_1_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_20_1_abstracts.pdf

 

DISSERTATIONES::

Barbara Murovec, Raziskovanje mariborske umetnosti. Predgovor • Research into Art and Architecture of Maribor. Preface

Ana Lavrič, Portretna galerija lavantinskih škofov • Portrait Gallery of the Bishops of Lavant

Tina Košak, Slikarske zbirke grofov Herberstein. Zbirki Janeza Ernesta I. in Janeza Ernesta II. v Gradcu in gradu Hrastovec • Picture Collections of the Counts of Herberstein. The Collections of Johann Ernst I and Johann Ernst II in Graz and Hrastovec Castle

Mirjana Repanić-Braun, Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck. On the Commission Circumstances and Authorship of the Plague Column in Osijek • Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck. O okoliščinah naročila in avtorstvu kužnega znamenja v Osijeku

Polona Vidmar, »Mož, ki je ustvaril toliko lepega.« Huminska slikarja Francesco in Felice Barazzutti v Mariboru in na Štajerskem • Der »Mann, der so viel Schönes geschaffen hat«. Die Gemoneser Maler Francesco und Felice Barazzutti in Marburg an der Drau und in der Steiermark

Andreja Rakovec, Mariborski spomeniki znanim osebnostim. O vlogi naročnikov in umetnikov v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja • Monuments of Notable Persons in Maribor. The Role of Commissioners and Artists in the Second Half of the 20th and the Beginning of the 21st CenturyMore ...

Ivo Žajdela: REDOVNA UMETNOST IN NJEN KONTEKST; Družina - Kažipot 4.9.2016Keywords
art history
history
Slovenia
Slovenian art
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR