Skip to main content

Dino Manzoni o potrebah

Spletna revija Alternator
Published on: April 25, 2023

V strokovni spletni reviji Alternator je bil nedavno objavljen prispevek z naslovom »O potrebah: od biologije k psihologiji« izpod peresa Dina Manzonija, asistenta na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU. Avtor piše v prispevku o kritiki Maslowove psihologije potreb, o razliki med psihologijo živali in psihologijo človeka ter o potrebah, kot sta jih opredelila Lacan in Freud.

»Za razliko od enostavne koncepcije bioloških potreb, na kateri temelji 'psihologija živali', je gonilo, ki tvori jedro temeljne eksistencialne drame človeka in iz nje izhajajoče frustracije, ravno zahteva po brezpogojni, absolutni, celostni ljubezni«.

Vabljeni k branju!