Dino Manzoni o vlogi sreče v sodobnem svetu

Spletna revija Alternator
Published on: November 21, 2022

V strokovni spletni reviji Alternator je bil nedavno objavljen prispevek z naslovom »Vloga sreče v sodobnem svetu: kritika pozitivne psihologije« izpod peresa Dina Manzonija, asistenta na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU. Avtor piše v prispevku o vlogi (in pomenu) sreče v današnjem svetu ter o pasteh t .i. pozitivne psihologije, katere vpliv se je verjetno najbolj razširil na področju industrijsko-organizacijske psihologije.

»Poudarek na neprestani samoaktualizaciji obenem ustvarja tip podjetniške osebnosti, ki naj bi imela v sebi že od nekdaj vse potrebno za izpolnitev lastnega potenciala. Takšno pojmovanje osebnosti implicira, da so vsi zaposleni v podjetju v resnici še ne aktualizirani direktorji, lastniki, podjetniki (kar je očitno le farsa, ki ohranja obstoječa družbena razmerja), ki so sami odgovorni za svoj družbeni uspeh oziroma neuspeh.«

Vabljeni k branju!