Le z drugimi smo

Zaključna konferenca projekta
Published on: September 17, 2021

Vabimo vas na zaključno konferenco projekta

LE Z DRUGIMI SMO (2016–2021)

17. 9. 2021, Atrij ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

 

Program

8.30–9.00 Registracija

9.00–9.30 Uvodni pozdravi

 • Maja Mihelič Debeljak, MIZŠ
 • Dr. Oto Luthar, ZRC SAZU
 • Dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut
 • Dr. Marina Lukšič Hacin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

9.30–10.30 Predstavitev rezultatov »Le z drugimi smo«

Pet 16-urnih seminarjev za pedagoške delavke, delavce, e-učilnica »Le z drugimi smo«, seminarji za pedagoške kolektive: Od že prepričanih do razvoja socialnih, medkulturnih in državljanskih kompetenc pri vseh zaposlenih

 • Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
 • Maja Skaza, Vrtec Velenje
 • Elissa Tawitian, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
 • Ferdinand Humski, Srednja strojna šola Ptuj

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.45 Okrogla miza

Izkušnje koordinatork, koordinatorja seminarjev z usposabljanj: Zakaj so (bili) seminarji »Le z drugimi smo« sploh potrebni?

 • Dr. Marina Lukšič Hacin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
 • Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
 • Dr. Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut
 • Mag. Sabina Autor, Pedagoški inštitut
 • Dr. Alenka Gril, Univerza v Ljubljani, FSD, in Pedagoški inštitut
 • Dr. Mirjam Milharčič Hladnik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

12.45–13.15 Odmor

13.15–15.15 Okrogla miza

Kako univerze pripravljajo bodoče pedagoške delavke, delavce na delo v večjezičnih, večkulturnih in večverskih skupinah, razredih? Od načelne podpore do vsebin v učnih načrtih in učnih gradivih

 • Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
 • Dr. Klara Skubic Ermenc, Univerza v Ljubljani, FF
 • Dr. Ksenija Šabec, Univerza v Ljubljani, FDV
 • Dr. Irena Lesar, Univerza v Ljubljani, PeF
 • Dr. Judit Zágorec-Csuka, Dvojezična OŠ I Lendava in Univerza v Mariboru, FF
 • Dr. Nives Zudič Antonič, Univerza na Primorskem, FHŠ

15.30 Pogostitev in druženje

GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, 1000 Ljubljana
Zemljevid »Le z drugimi smo« (2016–2021)
Pripravili: Špela Kastelic, Deja Gliha, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

E-učilnica »Le z drugimi smo«: https://lezdrugimismo.si/sl/e-ucilnica

Seminarji »Le z drugimi smo«

 • Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog, dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
 • Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi, mag. Sabina Autor, Pedagoški inštitut
 • Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, dr. Alenka Gril, Petra Zgonec, Pedagoški inštitut
 • Izzivi sodobne družbe in šola, dr. Alenka Gril, dr. Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut
 • Medkulturni odnosi in integracija, dr. Mirjam Milharčič Hladnik, dr. Klara Kožar Rosulnik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije