Skip to main content
prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik+386 1 4706 492

borut.telban@zrc-sazu.si


Povezave


Borut Telban že vrsto let opravlja terenske raziskave na Papui Novi Gvineji: v letih 1986–87 med jezikovnima skupinama Melpa in Hagahai v novogvinejskem višavju ter v letih 1990–92, 1997, 2001, 2005, 2007, 2008, 2010-2011, 2017 in 2019 med karawarijsko govorečimi Ambonwarijci v provinci Vzhodni Sepik. V svojih raziskavah se posveča predvsem karawarijski kozmologiji, kulturnim konstrukcijam prostora in časa, sorodstvu in družbeni organiziranosti, obredom, vprašanjem rojstva in smrti, poetiki, jeziku in družbeno-kulturnim spremembam, ki se dogajajo pod vplivom katoliškega karizmatičnega gibanja. Po doktoratu (Avstralska nacionalna univerza, 1994) je s podoktorsko štipendijo Kraljevega antropološkega inštituta Velike Britanije in Irske (Leach/RAI Fellow) eno leto raziskovalno delal na Oddelku za socialno antropologijo na Univerzi v Manchestru (1995–96). Bil je tudi gostujoči profesor na Univerzi na Dunaju (2003), Fulbrightov štipendist na University of California - San Diego (2005–06), gostujoči raziskovalec na The Cairns Institute, James Cook University (2010-11, 2012), Royal Society of Edinburgh gostujoči raziskovalec na Oddelku za socialno antropologijo na Univerzi v St. Andrewsu (2014-2015), večkrat gostujoči raziskovalec na Avstralski nacionalni univerzi (zadnje gostovanje v letih 2016–2017),  in École de Hautes Études en Sciences Sociales gostujoči profesor na Univerzi Aix-Marseille in Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie (CREDO) v Franciji (2014, 2017). Je koordinator antropološkega modula na Podiplomski šoli ZRC SAZU, član Znanstvenega sveta ZRC SAZU, član upravnega odbora European Society for Oceanists ter glavni urednik Anthropological Notebooks.

Zlati znak ZRC SAZU, 1999
Posebno priznanje avstralske antropološke zveze za najboljši esej, 2009
 • TELBAN, Borut, 2019, Places and Paths in Melanesian Landscapes. V: Eric Hirsch in Will Rollason (ur.), The Melanesian World (Routledge Worlds). London in New York: Routledge, str. 487-500.
 • –––––, 2018, Karawari carved crocodiles: From spirit-beings to museum artefacts. Journal de la Société des Océanistes 146(1): 45-54.
 • –––––, 2017, Commands as a form of intimacy among the Karawari of Papua New Guinea. V: Aleksandra Y. Aikhenvald in R. M. W. Dixon (ur.), Commands: A Cross-linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, str. 266-282.
 • –––––, 2017, Seeing and holding time: Karawari perceptions of temporalities, calendars and clocks. Time and Society 26(2):182-202.
 • –––––, 2017, The intoxicating intimacy of drum strokes, sung verses and dancing steps in the all-night ceremonies of Ambonwari (Papua New Guinea). V: Chrysagis, Evangelos in Panagiotis Karampampas (ur.), Collaborative Intimacies in Music and Dance: Anthropologies in/of Sound and Movement. Oxford: Berghahn, str. 234-257.
 • –––––, 2016, Kraji in časi v novogvinejski pokrajini. Ljubljana: Založba ZRC.
 • –––––, 2014, Saying, seeing and knowing among the Karawari of Papua New Guinea. V: Alexandra Y. Aikhenvald in R.M.W. Dixon (ur.), The Grammar of Knowledge: A Cross-linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, str. 260-277.
 • TELBAN, Borut – VÁVROVÁ, Daniela, 2014, Ringing the living and the dead: Mobile phones in a Sepik society. The Australian Journal of Anthropology 25(2):223-238.
 • TELBAN, Borut, 2014, The poetics of the flute: Fading imagery in a Sepik society. Folklore 125(1):92-112.
 • –––––, 2000, Andaypa: Eseji o smrti v novogvinejski skupnosti. Maribor: Založba Obzorja.
 • –––––, 1998, Dancing through Time: A Sepik Cosmology. Oxford: Oxford University Press.
Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti (raziskovalni projekt • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Antropološke in prostorske raziskave (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)

Diplomiral je iz farmacije na Univerzi v Ljubljani (1983), magistriral iz botanike in medicinske antropologije na Univerzi v Zagrebu (1989) in doktoriral na oddelku za antropologijo v Raziskovalni šoli pacifiških in azijskih študij na Avstralski nacionalni univerzi v Canberri (1994).

Ključne besede
Melanezija
Papua Nova Gvineja
poetika
jezik in družba
obredi
rojstvo in smrt
prostor in čas
socialna in kulturna antropologija
kozmologije