Skip to main content


 

Zgodovina

Začetek Inštituta za antropološke in prostorske študije (IAPŠ) pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske Akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) sega v leto 1994. Takrat je bil ustanovljen Prostorskoinformacijski center (PIC), ki ga je vrsto let vodil dr. Zoran Stančič. PIC se je kadrovsko in vsebinsko širil, zato je bil leta 2004 ustanovljen IAPŠ. Od ustanovitve naprej inštitut vodi prof. dr. Ivan Šprajc.
 

Poslanstvo

Inštitut združuje antropološke raziskave v najširšem smislu, z razvijanjem in aplikacijami metod in tehnik geografskih informacijskih sistemov (GIS) in daljinskega zaznavanja. Pri antropoloških raziskavah je naše delo osredotočeno na socialnoantropološke študije na Papui Novi Gvineji, v Albaniji in Srbiji ter na arheologijo in arheoastronomijo Mezoamerike. Pri interpretaciji podatkov imajo pomembno vlogo prostorske analize, katerih metodologijo razvijamo sami, upoštevajoč konkretne probleme in naravo raziskav, kjer je aplicirana. Pri daljinskem zaznavanju raziskujemo probleme samodejne registracije satelitskih posnetkov in njihovo napredno klasifikacijo, pri čemer je posebna pozornost namenjena razvijanju novih tehnik umetne inteligence in modeliranja. Študije v okviru GIS vključujejo inovativno generiranje novih spremenljivk, pomembnih pri modeliranju okolja, statistično analizo njihove pomembnosti, tehnike kognitivnega kartiranja in modeliranje naravne in kulturne pokrajine.
 

Osnovni podatki

Naziv: Inštitut za antropološke in prostorske študije
Akronim: IAPŠ

Predstojnik: Prof. dr. Ivan Šprajc

Vodja Oddelka za antropološke študije: Prof. dr. Borut Telban

Vodja Oddelka za daljinsko zaznavanje: Izr. prof. dr. Žiga Kokalj

Predsednica znanstvenega sveta inštituta: Dr. Tatjana Veljanovski

 

Image removed.Skupinska fotografija IAPŠ iz leta 2023 (foto Igor Lapajne)

 

Skupinska fotografija IAPŠ iz leta 2021 (foto Igor Lapajne)Skupinska fotografija IAPŠ iz leta 2021 (foto Igor Lapajne)