Skip to main content

Slovar pasjih imen

[Prednaročilo 25 €]

Knjiga Imena slovenskih psov bo izšla na svetovni dan živali, 4. oktobra 2023.
Redna cena po izidu bo 37 €.

trda vezava, 17 × 24 cm, okoli 335 strani

ISBN 978-961-05-0738-3

Knjiga akademika Marka Snoja (s posameznimi prispevki Nine Ledinek, Toneta Smoleja in Marjetke Golež Kaučič) je spomenik živalim, ki so se pred 15.000 leti ali več odločile živeti v podrejenem in brezpogojnem sožitju s človekom.

SPA_osnutek naslovnice

Uvodni del poljudno prikazuje jezikoslovna spoznanja in opažanja o besedi pes, njeni besedni družini in sopomenkah ter drugih s to živaljo povezanih izrazih. Osredinja se na slovenski jezik in prostor, a pogleda tudi onkraj domačega plota, saj sebe ne moremo spoznati, če vsaj malo ne poznamo drugih. Nadaljuje se z opisi in razlagami stalnih besednih zvez s sestavino pes, se pravi terminov, frazemov, pregovorov in rekov. Temu sledijo poglavja o psu v slovenskem leposlovju in slovstveni folklori, o sporazumevanju med psom in človekom, oris zgodovine pasjih imen pri starih ljudstvih in pri nas ter navedba raznih številskih podatkov. Zaključi se s slovnico naših pasjih imen in navodili za branje slovarja.

Osrednji del knjige sestavlja slovar, ki prinaša 12.815 imen 196.312 slovenskih psov, zapisanih na 17.505 načinov, kakor so bila septembra 2018 vpisana v Centralnem registru domačih živali. Tista s 50 nosilci ali več (ali če je bil kak pes s tem imenom kdaj član avtorjeve družine) so tudi etimološko osvetljena.


podpis

PREDGOVOR
7

Pes v besedi
11
Nina Ledinek
Pes v splošnih razlagalnih slovarjih
28

Pes v več besedah
33

Tone Smolej
Pes v slovenski prozi
52

Marjetka Golež Kaučič
Pes v slovenski folklori
63
Josip Jurčič
Deklica in pasjeglavci
75

Sporazumevanje med psi in ljudmi
79

Pasja imena nekdaj
99

Psi in njihova imena v številkah
117

Pasja imena glede na izvor in pomensko motivacijo
135

Slovnica pasjih imen
142

Pes v slovarju
149

SLOVAR (osnutek vzorčne strani)
154

Seznam literature
331