Mag. Anita Abram

knjižna prodaja Založbe ZRC
+386(0)1/4706465
anita.abram@zrc-sazu.si

Barbara Borovnik Filipič

vodja knjižne prodaje
+386(0)1/4706402
barbara.filipic@zrc-sazu.si

Gašper Gabrijelčič

referent
040 641708

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si

Tamara Mateša

prodaja v Knjigarni Azil
+386(0)1/4706475
tamara.matesa@zrc-sazu.si

Irena Naglič

vodja prireditev
+386(0)1/4706416
irena.naglic@zrc-sazu.si

Mag. Ciril Oberstar

knjižna prodaja in promocija
+386(0)1/4706438
ciril.oberstar@zrc-sazu.si

Mag. Aleš Pogačnik

vodja in glavni urednik Založbe ZRC
+386(0)1/4706454
ales.pogacnik@zrc-sazu.si

Barbara Šuštar

tajnica
+386(0)1/4706474
barbara.sustar@zrc-sazu.si

Brane Vidmar

likovno-grafični urednik in računalniški prelom
+386(0)1/4706419
brane.vidmar@zrc-sazu.si

Marko Zaplatil

fotograf
+386 1 470 63 67
marko.zaplatil@zrc-sazu.si