Zbirke/revije Založbe ZRC
Studia mythologica Slavica – Supplementa

Uredniki zbirke: Monika Kropej, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik
Obdobje: od 2004
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici

Uredniški odbor: Jasna Fakin Bajec, Petra Kolenc (izvršna urednica), Špela Ledinek Lozej, Neva Makuc, Branko Marušič, Danila Zuljan Kumar
Obdobje: od 2004
Studia litteraria

Uredniki zbirke: Darko Dolinar, Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan
Obdobje: od 2004
e-ZISS
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Urednik zbirke: Matija Ogrin
Obdobje: od 2004
Moj zvezek
My Workbook
Moja sveska

Uredništvo: Oto Luthar, Jernej Mlekuž, Tanja Petrović
Obdobje: od 2004
Lingua Slovenica

Urednica zbirke: Helena Dobrovoljc
Obdobje: od 2004
Opera ethnologica Slovenica

Urednik zbirke: Jurij Fikfak
Obdobje: od 2003
Opera Instituti Artis Historiae

Uredniki zbirke: Ana Lavrič, Barbara Murovec, Blaž Resman
Obdobje: od 2003
Umetnostna kronika

Uredniški odbor: Barbara Murovec (glavna in odgovorna urednica), Renata Komić Marn (pomočnica urednice), Marjeta Ciglenečki, Jana Intihar Ferjan, Stanko Kokole, Dušan Koman (Koledar razstav), Mojca Marjana Kovač, Vesna Krmelj, Mija Oter Gorenčič, Eva Sapač, Blaž Resman, Samo Štefanac, Polona Vidmar
Obdobje: od 2003
Folkloristika

Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Obdobje: od 2003
Thesaurus memoriae

Uredniki zbirke: Boris Golec, Katarina Keber, Miha Kosi
Obdobje: od 2002
Carsologica

Urednik zbirke: Franci Gabrovšek
Obdobje: od 2002
Hacquetia

Uredniški odbor: Ingi Agnarsson, Andraž Čarni, Igor Dakskobler, Ivan Kos, Petra Košir, Simona Kralj-Fišer, Matjaž Kuntner, Vlado Matevski, Ladislav Mucina, Boštjan Surina, Ellen Strong, Urban Šilc (glavni urednik)
Obdobje: od 2002
Migracije

Urednik zbirke: Janja Žitnik Serafin (2001–2008), Jernej Mlekuž (2008–2014), Aleksej Kalc (2014–)
Obdobje: od 2001
Historia scientiae

Urednik zbirke: Matjaž Vesel
Obdobje: od 2001
Življenja in dela

Urednici zbirk: Mateja Ratej (Kulturnozgodovinske študije), Petra Testen (Biografske študije)
Obdobje: od 2000
Philosophica

Urednica zbirke: Jelica Šumič-Riha
Obdobje: od 1999
Geografija Slovenije

Urednika zbirke: Drago Perko, Drago Kladnik
Obdobje: od 1999
Studia mythologica Slavica

Uredništvo: Monika Kropej (odgovorna urednica), Vlado Nartnik, Katja Hroba Virloget
Obdobje: od 1998
Linguistica et philologica

Urednica zbirke: Andreja Legan Ravnikar
Obdobje: od 1998
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Uredniški odbor: Urša Šivic, Marija Klobčar, Drago Kunej
Obdobje: od 1997
Vodniki LGD

Urednik zbirke: Drago Kladnik
Obdobje: od 1997 (od 2003 pri Založbi ZRC)
Slovenski jezik
Slovene Linguistic Studies

Uredniški odbor: Kozma Ahačič (sourednik), Grant H. Lundberg (sourednik); Marc L. Greenberg, Marjeta Humar, Majda Merše, Marko Snoj, Peter Weiss, Marina Zorman
Obdobje: od 1997
Podobe znanosti

Urednik zbirke: Naško Križnar
Obdobje: od 1996
Slovarji

Urednika zbirke: Marko Snoj (Slovarji), Andrej Perdih (Rastoči slovarji)
Obdobje: od 1996
Acta historiae artis Slovenica

Uredniški odbor: Tina Košak, Ana Lavrič, Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič (glavna urednica), Blaž Resman, Helena Seražin
Obdobje: od 1996
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Obdobje: od 1995
Slovenija na vojaškem zemljevidu

Urednik zbirke: Vincenc Rajšp
Obdobje: od 1995 do 2001