Zbirke/revije Založbe ZRC
Fundamenta artis historiae

Uredniki zbirke: Mija Oter Gorenčič, Helena Seražin
Obdobje: od 2006
De musica disserenda

Uredniški odbor: Matjaž Barbo, Lucija Bizant (tehnična urednica), Klemen Grabnar (glavni in odgovorni urednik), Metoda Kokole, Marko Motnik, Nejc Sukljan, Katarina Šter
Obdobje: od 2005
Lingua Slovenica

Urednica zbirke: Helena Dobrovoljc
Obdobje: od 2004
Studia mythologica Slavica – Supplementa

Uredniki zbirke: Monika Kropej, Vlado Nartnik, Vlado Nartnik, Andrej Pleterski, Andrej Pleterski
Obdobje: od 2004
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici

Uredniški odbor: Jasna Fakin Bajec, Petra Kolenc, Danila Zuljan Kumar, Špela Ledinek Lozej, Neva Makuc, Branko Marušič
Obdobje: od 2004
Studia litteraria

Uredniki zbirke: Darko Dolinar, Marijan Dović, Marijan Dović, Jernej Habjan, Jernej Habjan, Marko Juvan, Marko Juvan
Obdobje: od 2004
e-ZISS
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Urednik zbirke: Matija Ogrin
Obdobje: od 2004
Slovenski glagol
Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov

Urednik zbirke: Rada Lečič
Obdobje: od 2004
Moj zvezek
My Workbook
Moja sveska

Uredništvo: Oto Luthar, Jernej Mlekuž, Jernej Mlekuž, Tanja Petrović, Tanja Petrović
Obdobje: od 2004
Umetnostna kronika

Uredniški odbor: Nataša Ciber, Marjeta Ciglenečki, Jana Intihar Ferjan, Andrej Furlan, Mija Oter Gorenčič, Stanko Kokole, Dušan Koman (ur. rubrike Koledar razstav), Marko Košan, Mojca Marjana Kovač, Franci Lazarini, Renata Komić Marn (glavna in odgovorna urednica), Andreja Rakovec (pomočnica urednice), Eva Sapač, Samo Štefanac, Polona Vidmar, Barbara Vodopivec
Obdobje: od 2003
Folkloristika

Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Obdobje: od 2003
Opera ethnologica Slovenica

Urednik zbirke: Jurij Fikfak
Obdobje: od 2003
AEMI Journal

Uredništvo: Maja Gostič, Špela Kastelic, Klara Kožar Rosulink, Hans Storhaug
Obdobje: od 2003 (od 2018 pri Založbi ZRC)
Thesaurus memoriae

Uredniki zbirke: Boris Golec, Katarina Keber, Katarina Keber, Miha Kosi, Miha Kosi
Obdobje: od 2002
Carsologica

Urednik zbirke: Franci Gabrovšek
Obdobje: od 2002
Hacquetia

Uredniški odbor: Ingi Agnarsson, Andraž Čarni, Igor Dakskobler, Ivan Kos, Petra Košir, Simona Kralj-Fišer, Matjaž Kuntner, Vlado Matevski, Ladislav Mucina, Ellen Strong, Boštjan Surina, Urban Šilc (glavni urednik)
Obdobje: od 2002
Migracije

Urednik zbirke: Aleksej Kalc, Jernej Mlekuž, Janja Žitnik Serafin
Obdobje: od 2001
Historia scientiae

Urednik zbirke: Matjaž Vesel
Obdobje: od 2001
Življenja in dela

Urednici zbirk: Mateja Ratej, Petra Testen
Obdobje: od 2000
Geografija Slovenije

Urednika zbirke: Matjaž Geršič, Drago Perko
Obdobje: od 1999
Philosophica

Urednica zbirke: Jelica Šumič-Riha
Obdobje: od 1999
Studia mythologica Slavica

Uredništvo: Roberto Dapit, Vlado Nartnik, Monika Kropej Telban (odgovorna urednica), Katja Hroba Virloget (odgovorna urednica)
Obdobje: od 1998
Linguistica et philologica

Urednica zbirke: Andreja Legan Ravnikar
Obdobje: od 1998
Slovenski jezik
Slovene Linguistic Studies

Uredniški odbor: Kozma Ahačič (sourednik), Marc L. Greenberg, Marjeta Humar, Grant H. Lundberg (sourednik), Majda Merše, Mija Michelizza, Duša Race, Marko Snoj, Peter Weiss, Marina Zorman
Obdobje: od 1997
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Uredniški odbor: Marija Klobčar, Marija Klobčar, Drago Kunej, Drago Kunej, Urša Šivic
Obdobje: od 1997
Vodniki LGD

Urednik zbirke: Drago Kladnik
Obdobje: od 1997 (od 2003 pri Založbi ZRC)
Podobe znanosti

Urednik zbirke: Naško Križnar
Obdobje: od 1996
Slovarji

Urednika zbirke: Andrej Perdih, Marko Snoj
Obdobje: od 1996