Zbirke/revije Založbe ZRC
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Uredniški odbor: Rajko Bratož, Kajetan Gantar, Marina Lukšič Hacin, Marko Juvan, Oto Luthar, Drago Perko, Borut Telban, Mimi Urbanc
Obdobje: od 2014
efka
dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije

Uredniški odbor: Saša Babič, Jurij Fikfak, Maja Godina Golija, Ingrid Slavec Gradišnik, Saša Poljak Istenič, Barbara Ivančič Kutin, Miha Kozorog, Dan Podjed, Tatiana Bajuk Senčar, Katarina Šrimpf Vendramin, Monika Kropej Telban
Obdobje: od 2021
Heriskop
Razprave o dedičinjenju na obrobjih

Uredniški odbor: Martina Bofulin, Nataša Rogelja Caf, Janoš Ježovnik, Špela Ledinek Lozej, Primož Pipan, Marjeta Pisk, Maja Topole
Obdobje: od 2020
Pamflet

Uredniški odbor: Oto Luthar, Tomaž Mastnak, Aleš Pogačnik
Obdobje: od 2020
Castellologica Slovenica

Uredniški odbor: Miha Kosi, Tina Košak, Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Obdobje: od 2018
Apes academicae

Urednik zbirke: Luka Vidmar
Obdobje: od 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Uredniški odbor: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Obdobje: od 2016
Teoretska praksa arhitekture

Uredniški odbor: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Obdobje: od 2014
Folkloristični zvezki

Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Obdobje: od 2013
Prostor, kraj, čas

Urednika: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Obdobje: od 2013
Terminologišče

Uredniški odbor: Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, Mateja Jemec Tomazin
Obdobje: od 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Uredniški odbor: Martin Grum, Rok Kraigher, Oto Luthar, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina
Obdobje: od 2013
Slovenska glasbena dediščina

Uredniški odbor: Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Aleš Nagode, Katarina Šter
Obdobje: od 2012
Kulturni spomin

Urednica zbirke: Tanja Petrović
Obdobje: od 2011
Ethnologica – Dissertationes

Uredniški odbor: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed
Obdobje: od 2011
Jezikovni atlasi

Urednica zbirke: Jožica Škofic
Obdobje: od 2011
Slovenski pravljičarji

Uredniki zbirke: Ingrid Slavec Gradišnik, Monika Kropej, Milko Matičetov, Monika Kropej Telban
Obdobje: od 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Uredniški odbor: Blaž Resman, Helena Seražin
Obdobje: od 2010
Umetnine v žepu

Urednici zbirke: Marjeta Ciglenečki, Barbara Murovec
Obdobje: od 2010
CAPACities

Urednika zbirke: Janez Nared, Drago Perko
Obdobje: od 2010
Naravne nesreče

Uredniki zbirke: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Obdobje: od 2010
Studia translatoria

Urednica zbirke: Martina Ožbot
Obdobje: od 2008
Regionalni razvoj

Uredniki zbirke: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Obdobje: od 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Uredništvo: Feliks J. Bister, Miro Polzer, Vincenc Rajšp
Obdobje: od 2007
Studia diplomatica Slovenica

Uredniški odbori: Karel Erjavec, Ernest Petrič, Andrej Rahten, Petra Svoljšak, Andrej Vrčon
Obdobje: od 2007 do 2012 (od 2009 pri Založbi ZRC)
Georitem

Urednika zbirke: Matjaž Geršič, Drago Perko
Obdobje: od 2007