Priznanje Izidorja Cankarja za monografijo o Betnavi

Komisija za podelitev Cankarjeve nagrade Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva je s soglasnim sklepom podelila Priznanje Izidorja Cankarja avtorski skupini (urednika Miha Preinfalk in Franci Lazzarini) monografije Dvorec Betnava, ki je lani izšla pri Založbi ZRC.

4. 4. 2019

Organizacijske enote

Kronološko razvrščanje

Vse2021202020192018201720162015pred 2015