Zbirke/revije Založbe ZRC
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Uredniški odbor: Rajko Bratož, Kajetan Gantar, Kajetan Gantar, Marina Lukšič Hacin, Marina Lukšič Hacin, Marko Juvan, Marko Juvan, Oto Luthar (odgovorni urednik), Drago Perko, Drago Perko, Borut Telban, Borut Telban, Mimi Urbanc (izvršna urednica)
Obdobje: od 2014
Heriskop
Razprave o dedičinjenju na obrobjih

Uredniški odbor: Martina Bofulin, Janoš Ježovnik, Špela Ledinek Lozej (urednica), Primož Pipan, Marjeta Pisk, Nataša Rogelja Caf (urednica), Maja Topole
Obdobje: od 2020
Pamflet

Uredniški odbor: Tomaž Mastnak, Oto Luthar, Aleš Pogačnik
Obdobje: od 2020
Castellologica Slovenica

Uredniški odbor: Miha Kosi, Miha Kosi, Tina Košak, Tina Košak, Franci Lazarini, Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Obdobje: od 2018
Apes academicae

Urednik zbirke: Luka Vidmar
Obdobje: od 2017
Women's Creativity

Uredniški odbor: Alain Bonnet, Alain Bonnet, Caterina Franchini, Caterina Franchini, Ana Fernandez Garcia, Ana Fernandez Garcia, Emilia Garda, Marjan Groot, Marjan Groot, Sara Levi Sacerdotti, Sara Levi Sacerdotti, Helena Seražin, Maria Helena Souto, Maria Helena Souto
Obdobje: od 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Uredniški odbor: Matjaž Bizjak, Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Miha Seručnik, Jurij Šilc, Jurij Šilc
Obdobje: od 2016
Teoretska praksa arhitekture

Uredniški odbor: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Tadej Glažar, Rado Riha, Rado Riha, Peter Šenk, Peter Šenk
Obdobje: od 2014
Fran
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Uredniški odbor: Kozma Ahačič (glavni urednik), Helena Dobrovoljc, Helena Dobrovoljc, Mojca Horvat, Mojca Horvat, Mojca Žagar Karer, Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Andrej Perdih, Alenka Porenta, Alenka Porenta, Marko Snoj, Marko Snoj, Peter Weiss, Peter Weiss
Obdobje: od 2014
Prostor, kraj, čas

Urednika: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj, Žiga Kokalj
Obdobje: od 2013
Terminologišče

Uredniški odbor: Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, Mojca Žagar Karer, Mateja Jemec Tomazin, Mateja Jemec Tomazin
Obdobje: od 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Uredniški odbor: Martin Grum (tehnični urednik), Rok Kraigher, Rok Kraigher, Oto Luthar (Vodja projekta), Ahac Meden, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina (glavna urednica)
Obdobje: od 2013
Folkloristični zvezki

Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Obdobje: od 2013
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Uredniki zbirke: Jana Horvat, Benjamin Štular, Anton Velušček
Obdobje: od 2012
Slovenska glasbena dediščina

Uredniški odbor: Klemen Grabnar, Klemen Grabnar, Metoda Kokole (glavna urednica), Aleš Nagode (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Katarina Šter
Obdobje: od 2012
Kulturni spomin

Urednica zbirke: Tanja Petrović
Obdobje: od 2011
Ethnologica – Dissertationes

Uredniški odbor: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik, Ingrid Slavec Gradišnik, Barbara Ivančič Kutin, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed, Dan Podjed
Obdobje: od 2011
Jezikovni atlasi

Urednica zbirke: Jožica Škofic
Obdobje: od 2011
Slovenski pravljičarji

Uredniki zbirke: Ingrid Slavec Gradišnik, Ingrid Slavec Gradišnik, Monika Kropej, Milko Matičetov, Milko Matičetov, Monika Kropej Telban, Monika Kropej Telban
Obdobje: od 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Uredniški odbor: Blaž Resman, Helena Seražin
Obdobje: od 2010
Umetnine v žepu

Urednici zbirke: Marjeta Ciglenečki, Barbara Murovec
Obdobje: od 2010
CAPACities

Urednika zbirke: Janez Nared, Drago Perko, Drago Perko
Obdobje: od 2010
Naravne nesreče

Uredniki zbirke: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Obdobje: od 2010
Studia translatoria

Urednica zbirke: Martina Ožbot
Obdobje: od 2008
Regionalni razvoj

Uredniki zbirke: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Obdobje: od 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Uredništvo: Feliks J. Bister, Feliks J. Bister, Miro Polzer, Miro Polzer, Vincenc Rajšp
Obdobje: od 2007
Studia diplomatica Slovenica

Uredniški odbori: Karel Erjavec, Karel Erjavec, Ernest Petrič (glavni urednik), Andrej Rahten (odgovorni urednik), Petra Svoljšak, Petra Svoljšak, Andrej Vrčon (tehnični urednik)
Obdobje: od 2007 do 2012 (od 2009 pri Založbi ZRC)
Georitem

Urednika zbirke: Matjaž Geršič, Drago Perko
Obdobje: od 2007