Zbirke/revije Založbe ZRC
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Uredniški odbor: Rajko Bratož, Kajetan Gantar, Marko Juvan, Marina Lukšič Hacin, Oto Luthar (odgovorni urednik), Drago Perko, Borut Telban, Mimi Urbanc (izvršna urednica)
Obdobje: od 2014
Apes academicae

Urednik zbirke: Luka Vidmar
Obdobje: od 2017
Women's Creativity

Uredniški odbor: Emilia Garda, Caterina Franchini, Maria Helena Souto, Ana Fernandez Garcia, Marjan Groot, Alain Bonnet, Sara Levi Sacerdotti, Helena Seražin (glavna urednica)
Obdobje: od 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Uredniški odbor: Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Obdobje: od 2016
Teoretska praksa arhitekture

Uredniški odbor: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Obdobje: od 2014
Fran
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Uredniški odbor: Kozma Ahačič (glavni urednik), Helena Dobrovoljc, Mojca Horvat, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Alenka Porenta, Marko Snoj, Mojca Žagar Karer
Obdobje: od 2014
Folkloristični zvezki

Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Obdobje: od 2013
Prostor, kraj, čas

Urednika: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Obdobje: od 2013
Terminologišče

Uredniški odbor: Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer
Obdobje: od 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Uredniški odbor: Oto Luthar (vodja projekta), Barbara Šterbenc Svetina (glavna urednica), Martin Grum (tehnični urednik), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej
Obdobje: od 2013
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Obdobje: od 2012
Slovenska glasbena dediščina

Uredniški odbor: Katarina Šter, Klemen Grabnar, Aleš Nagode (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Metoda Kokole (glavna urednica)
Obdobje: od 2012
Kulturni spomin

Urednica zbirke: Tanja Petrović
Obdobje: od 2011
Ethnologica – Dissertationes

Uredniški odbor: Jurij Fikfak, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik
Obdobje: od 2011
Jezikovni atlasi

Urednica zbirke: Jožica Škofic
Obdobje: od 2011
Slovenski pravljičarji

Urednici zbirke: Monika Kropej Telban, Ingrid Slavec Gradišnik
Obdobje: od 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Uredniški odbor: Ana Lavrič, Barbara Murovec, Blaž Resman, Helena Seražin
Obdobje: od 2010
Umetnine v žepu

Urednica zbirke: Barbara Murovec
Obdobje: od 2010
CAPAcities

Urednika zbirke: Janez Nared, Drago Perko
Obdobje: od 2010 do 2014
Naravne nesreče

Uredniki zbirke: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek
Obdobje: od 2010
Studia translatoria

Urednica zbirke: Martina Ožbot
Obdobje: od 2008
Regionalni razvoj

Uredniki zbirke: Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković
Obdobje: od 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Uredništvo: Vincenc Rajšp, Miro Polzer, Feliks J. Bister
Obdobje: od 2007
Studia diplomatica Slovenica

Uredniški odbori: Ernest Petrič (glavni urednik), Andrej Rahten (odgovorni urednik), Andrej Vrčon (tehnični urednik), Karel Erjavec, Petra Svoljšak
Obdobje: od 2007 (od 2009 pri Založbi ZRC)
Georitem

Urednika zbirke: Drago Kladnik, Drago Perko
Obdobje: od 2007
Fundamenta artis historiae

Uredniki zbirke: Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič, Helena Seražin
Obdobje: od 2006
De musica disserenda

Uredniški odbor: Matjaž Barbo, Nataša Cigoj Krstulović, Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Marko Motnik, Jurij Snoj (častni urednik), Nejc Sukljan, Katarina Šter (glavna in odgovorna urednica)
Obdobje: od 2005