Založba ZRC series/journals
Slovenija na vojaškem zemljevidu

Editorship: Vincenc Rajšp
Time scale: since 1995 to 2001
ZRC

Time scale: since 1994 to 2001
GIS v Sloveniji

Editorial Board: Mateja Breg Valjavec, Rok Ciglič, David Hladnik, Žiga Kokalj, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Blaž Repe, Tomaž Šturm, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Matjaž Geršič, Rok Ciglič, David Hladnik, Žiga Kokalj, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Blaž Repe, Tomaž Šturm, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Matjaž Geršič
Time scale: since 1992 (since 1994 at Založba ZRC)
Historični seminar

Editorial Board: Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Time scale: since 1992
Jezikoslovni zapiski

Editorial Board: Hubert Bergmann, Metka Furlan, Alenka Jelovšek (technical editor), Mateja Jemec Tomazin, Karmen Kenda-Jež, Valerij M. Mokijenko, Alenka Šivic-Dular, Peter Weiss (editor), Andreja Žele
Time scale: since 1991
Dve domovini
Razprave o izseljenstvu
Two Homelands
Migration Studies

Editorship: Mirjam Milharčič Hladnik (editor-in-chief), Marina Lukšič-Hacin (executive editor)
Time scale: since 1990
Filozofski vestnik

Editorial Board: Matej Ažman, Rok Benčin, Aleš Bunta, Aleš Erjavec, Marina Gržinić Mauhler, Peter Klepec (executive editor), Tomaž Mastnak, Boštjan Nedoh, Rado Riha, Jelica Šumič-Riha (editor-in-chief), Tadej Troha, Matjaž Vesel, Alenka Zupančič Žerdin
Time scale: since 1989
Glasovi

Editorship: Marija Stanonik
Time scale: since 1988 (since 2014 at Založba ZRC)
Monumenta artis musicae Sloveniae

Editorial board: Metoda Kokole (general editor), Klemen Grabnar, Domen Marinčič, Lucija Bizant (Technical editor)
Time scale: since 1983 (since 2001 at Založba ZRC)
Brižinski spomeniki
Monumenta Frisingensia

Time scale: since 1976 to 2004
Etimološki slovar slovenskega jezika

Editorial Board: France Bezlaj
Time scale: since 1976 to 2007
Traditiones

Editorial Board: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik (current chief editors), Tatiana Bajuk Senčar, Marija Klobčar, Drago Kunej, Rebeka Kunej, Dan Podjed, Urša Šivic
Time scale: since 1972
Acta carsologica
Krasoslovni zbornik

Editorial Board: Pavel Bosák, Franco Cucchi, Jože Čar, Franci Gabrovšek (editor-in-chief), Matija Gogala, Petra Gostinčar, Andrej Kranjc (co-editor), Jean Nicod, Metka Petrič, Simona Prevorčnik, Nataša Ravbar (co-editor), Trevor R. Shaw, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Nadja Zupan Hajna
Time scale: since 1955
Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik

Editorship: Blaž Komac (editor-in-chief), Drago Perko (executive editor), Matija Zorn (physical geography), Mimi Urbanc (human geography), Drago Kladnik (urban geography), Janez Nared (regional geography), Aleš Smrekar (regional planning), Rok Ciglič (environmental protection), Matjaž Geršič (geographic information systems)
Time scale: since 1952
Arheološki vestnik

Editorship: Andreja Dolenc Vičič (managing editor), Janez Dular, Jana Horvat, Zvezdana Modrijan, Marjeta Šašel Kos, Benjamin Štular, Sneža Tecco Hvala (editor-in-chief), Biba Teržan, Borut Toškan, Peter Turk, Marko Dizdar (Croatia), Paul Gleirscher (Croatia), Claudio Zaccaria (Croatia)
Time scale: since 1950
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Editorial Board: Marijan Dović, Matevž Kos, Matija Ogrin (editor-in-chief), Luka Vidmar, Tomo Virk, Matevž Kos, Luka Vidmar, Tomo Virk, Matevž Kos, Luka Vidmar, Tomo Virk
Time scale: since 1946 (since 2009 at Založba ZRC)