Založba ZRC series/journals
Slovenija na vojaškem zemljevidu

Editorship: Vincenc Rajšp
Time scale: since 1995 to 2001
ZRC

Time scale: since 1994 to 2001
GIS v Sloveniji

Editors: Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn
Time scale: since 1992 (since 1994 at Založba ZRC)
Historični seminar

Editorial Board: Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Time scale: since 1992
Jezikoslovni zapiski

Editorial Board: Hubert Bergmann, Metka Furlan, Alenka Jelovšek (technical editor), Mateja Jemec Tomazin, Karmen Kenda-Jež, Valerij M. Mokijenko, Alenka Šivic-Dular, Peter Weiss (editor), Andreja Žele
Time scale: since 1991
Dve domovini
Razprave o izseljenstvu
Two Homelands
Migration Studies

Editorship: Mirjam Milharčič Hladnik (editor-in-chief), Marina Lukšič-Hacin (executive editor)
Time scale: since 1990
Filozofski vestnik

Editorial Board: Matej Ažman, Rok Benčin, Aleš Bunta, Aleš Erjavec, Marina Gržinić Mauhler, Peter Klepec (executive editor), Tomaž Mastnak, Boštjan Nedoh, Rado Riha, Jelica Šumič-Riha (editor-in-chief), Tadej Troha, Matjaž Vesel, Alenka Zupančič Žerdin
Time scale: since 1989
Glasovi

Editorship: Marija Stanonik
Time scale: since 1988 (since 2014 at Založba ZRC)
Monumenta artis musicae Sloveniae

Editorial board: Metoda Kokole (general editor), Klemen Grabnar, Domen Marinčič, Lucija Bizant (Technical editor)
Time scale: since 1983 (since 2001 at Založba ZRC)
Brižinski spomeniki
Monumenta Frisingensia

Time scale: since 1976 to 2004
Etimološki slovar slovenskega jezika

Editorial Board: France Bezlaj
Time scale: since 1976 to 2007
Traditiones

Editorial Board: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik (current chief editors), Tatiana Bajuk Senčar, Marija Klobčar, Drago Kunej, Rebeka Kunej, Dan Podjed, Urša Šivic
Time scale: since 1972
Acta carsologica
Krasoslovni zbornik

Editorial Board: Pavel Bosák, Franco Cucchi, Jože Čar, Franci Gabrovšek (editor-in-chief), Matija Gogala, Petra Gostinčar, Andrej Kranjc (co-editor), Jean Nicod, Metka Petrič, Simona Prevorčnik, Nataša Ravbar (co-editor), Trevor R. Shaw, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Nadja Zupan Hajna
Time scale: since 1955
Acta geographica Slovenica
Geografski zbornik

Editorship: Rok Ciglič, Blaž Komac (editor-in-chief), Drago Perko (executive editor), Mateja Ferk, Matej Lipar, Matija Zorn (physical geography), Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Mimi Urbanc (human geography), Matej Gabrovec, Matjaž Geršič, Mauro Hrvatin (regional geography), David Bole, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković (regional planning), Mateja Breg Valjavec, Jernej Tiran, Aleš Smrekar (environmental protection), Maruša Goluža (editorial assistant), Jure Tičar (journal editorial system manager)
Time scale: since 1952
Arheološki vestnik

Editorship: Andreja Dolenc Vičič (managing editor), Janez Dular, Jana Horvat, Zvezdana Modrijan, Marjeta Šašel Kos, Benjamin Štular, Sneža Tecco Hvala (editor-in-chief), Biba Teržan, Borut Toškan, Peter Turk, Marko Dizdar (Croatia), Paul Gleirscher (Croatia), Claudio Zaccaria (Croatia)
Time scale: since 1950
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Editorial Board: Marijan Dović, Matevž Kos, Matija Ogrin (editor-in-chief), Luka Vidmar, Tomo Virk, Matevž Kos, Luka Vidmar, Tomo Virk, Matevž Kos, Luka Vidmar, Tomo Virk
Time scale: since 1946 (since 2009 at Založba ZRC)