Založba ZRC series/journals
Slovenski glagol
Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov

Editorship: Rada Lečič
Time scale: since 2004
Moj zvezek
My Workbook
Moja sveska

Editorship: Oto Luthar, Jernej Mlekuž, Tanja Petrović, Jernej Mlekuž, Tanja Petrović
Time scale: since 2004
Lingua Slovenica

Editorship: Helena Dobrovoljc
Time scale: since 2004
Studia mythologica Slavica – Supplementa

Editorship: Monika Kropej, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik
Time scale: since 2004
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici

Editorial Board: Jasna Fakin Bajec, Petra Kolenc (managing editor), Špela Ledinek Lozej, Neva Makuc, Branko Marušič, Danila Zuljan Kumar, Špela Ledinek Lozej, Neva Makuc, Branko Marušič, Danila Zuljan Kumar, Špela Ledinek Lozej, Neva Makuc, Branko Marušič, Danila Zuljan Kumar
Time scale: since 2004
Studia litteraria

Editorship: Darko Dolinar, Jernej Habjan, Marko Juvan, Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan, Marijan Dović
Time scale: since 2004
e-ZISS
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Editorship: Matija Ogrin
Time scale: since 2004
Opera Instituti Artis Historiae

Time scale: since 2003
AEMI Journal

Editorship: Maja Gostič, Špela Kastelic, Klara Kožar Rosulink, Hans Storhaug
Time scale: since 2003 (since 2018 at Založba ZRC)
Umetnostna kronika

Editorial Board: Nataša Ciber, Marjeta Ciglenečki, Andrej Furlan, Jana Intihar Ferjan, Stanko Kokole, Dušan Koman (Executive Editor), Renata Komić Marn (Editor-in-Chief), Marko Košan, Mojca Marjana Kovač, Franci Lazarini, Mija Oter Gorenčič, Andreja Rakovec (Executive Editor), Eva Sapač, Samo Štefanac, Polona Vidmar, Barbara Vodopivec
Time scale: since 2003
Folkloristika

Editorship: Marjetka Golež Kaučič
Time scale: since 2003
Opera ethnologica Slovenica

Editorship: Jurij Fikfak
Time scale: since 2003
Hacquetia

Editorial Board: Ingi Agnarsson, Andraž Čarni, Igor Dakskobler, Ivan Kos, Petra Košir, Simona Kralj-Fišer, Matjaž Kuntner, Vlado Matevski, Ladislav Mucina, Boštjan Surina, Ellen Strong, Urban Šilc (editor-in-chief)
Time scale: since 2002
Thesaurus memoriae

Editorship: Boris Golec, Katarina Keber, Miha Kosi, Katarina Keber, Miha Kosi
Time scale: since 2002
Carsologica

Editorship: Franci Gabrovšek
Time scale: since 2002
Migracije

Editorship: Janja Žitnik Serafin (2001–2008), Jernej Mlekuž (2008–2014, September 2019–), Aleksej Kalc (2014–August 2019)
Time scale: since 2001
Historia scientiae

Editorship: Matjaž Vesel
Time scale: since 2001
Življenja in dela

Editorship: Mateja Ratej (Kulturnozgodovinske štuidije), Petra Testen (Biografske in bibliografske študije)
Time scale: since 2000
Philosophica

Editorship: Jelica Šumič-Riha
Time scale: since 1999
Geografija Slovenije

Editors: Drago Perko, Matjaž Geršič
Time scale: since 1999
Studia mythologica Slavica

Editorship: Monika Kropej Telban (editor-in-chief), Katja Hroba Virloget (editor-in-chief), Roberto Dapit, Vlado Nartnik
Time scale: since 1998
Linguistica et philologica

Editorship: Andreja Legan Ravnikar
Time scale: since 1998
Vodniki LGD

Editorship: Drago Kladnik
Time scale: since 1997 (since 2003 at Založba ZRC)
Slovenski jezik
Slovene Linguistic Studies

Editorial Board: Kozma Ahačič (co-editor), Marc L. Greenberg, Marjeta Humar, Grant H. Lundberg (co-editor), Majda Merše, Marko Snoj, Peter Weiss, Marina Zorman
Time scale: since 1997
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Editorial Board: Urša Šivic, Marija Klobčar, Drago Kunej, Marija Klobčar, Drago Kunej
Time scale: since 1997
Slovarji

Editorship: Marko Snoj (Slovarji), Andrej Perdih (Rastoči slovarji)
Time scale: since 1996
Acta historiae artis Slovenica
Znanstvena revija za umetnostno zgodovino
Scholary Journal for Art History

Editorial Board: Tina Košak (editor-in-chief 2019), Renata Komić Marn, Katarina Mohar, Mija Oter Gorenčič, Blaž Resman, Helena Seražin
Time scale: since 1996
Podobe znanosti

Editorship: Naško Križnar
Time scale: since 1996
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

Editorship: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Time scale: since 1995