Založba ZRC series/journals
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Editorial Board: Rajko Bratož, Kajetan Gantar, Marina Lukšič Hacin, Marko Juvan, Oto Luthar, Drago Perko, Borut Telban, Mimi Urbanc
Time scale: since 2014
Pamflet

Editorial Board: Oto Luthar, Tomaž Mastnak, Aleš Pogačnik
Time scale: since 2020
Castellologica Slovenica

Editorial Board: Miha Kosi, Tina Košak, Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Time scale: since 2018
Apes academicae

Editorship: Luka Vidmar
Time scale: since 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Editorial Board: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Time scale: since 2016
Teoretska praksa arhitekture

Editorial Board: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Time scale: since 2014
Prostor, kraj, čas

Editors: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Time scale: since 2013
Terminologišče

Editorial Board: Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, Mateja Jemec Tomazin
Time scale: since 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Editorial Board: Martin Grum, Rok Kraigher, Oto Luthar, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina
Time scale: since 2013
Folkloristični zvezki

Editorship: Marjetka Golež Kaučič
Time scale: since 2013
Slovenska glasbena dediščina

Editorial Board: Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Aleš Nagode, Katarina Šter
Time scale: since 2012
Kulturni spomin

Editorship: Tanja Petrović
Time scale: since 2011
Ethnologica – Dissertationes

Editorial Board: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed
Time scale: since 2011
Jezikovni atlasi

Editorship: Jožica Škofic
Time scale: since 2011
Umetnostna topografija Slovenije

Editorial Board: Blaž Resman, Helena Seražin
Time scale: since 2010
Umetnine v žepu

Editorship: Marjeta Ciglenečki, Barbara Murovec
Time scale: since 2010
CAPACities

Editorship: Janez Nared, Drago Perko
Time scale: since 2010
Naravne nesreče

Editorship: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Time scale: since 2010
Slovenski pravljičarji

Editorship: Ingrid Slavec Gradišnik, Monika Kropej, Milko Matičetov, Monika Kropej Telban
Time scale: since 2010
Studia translatoria

Editorship: Martina Ožbot
Time scale: since 2008
Studia diplomatica Slovenica

Editorial Boards: Karel Erjavec, Ernest Petrič, Andrej Rahten, Petra Svoljšak, Andrej Vrčon
Time scale: since 2007 to 2012 (since 2009 at Založba ZRC)
Georitem

Editorship: Matjaž Geršič, Drago Perko
Time scale: since 2007
Regionalni razvoj

Editorship: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Time scale: since 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Editorship: Feliks J. Bister, Miro Polzer, Vincenc Rajšp
Time scale: since 2007