Založba ZRC series/journals
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Editorial Board: Rajko Bratož, Kajetan Gantar, Marko Juvan, Marina Lukšič Hacin, Oto Luthar (executive editor), Drago Perko, Borut Telban, Mimi Urbanc (managing editor), Kajetan Gantar, Marko Juvan, Marina Lukšič Hacin, Drago Perko, Borut Telban
Time scale: since 2014
Castellologica Slovenica

Editorial Board: Miha Preinfalk, Miha Kosi, Franci Lazarini, Tina Košak, Miha Kosi, Franci Lazarini, Tina Košak
Time scale: since 2018
Apes academicae

Editorship: Luka Vidmar
Time scale: since 2017
Women's Creativity

Editorial Board: Emilia Garda, Caterina Franchini, Maria Helena Souto, Ana Fernandez Garcia, Marjan Groot, Alain Bonnet, Sara Levi Sacerdotti, Helena Seražin (editor-in-chief), Caterina Franchini, Maria Helena Souto, Ana Fernandez Garcia, Marjan Groot, Alain Bonnet, Sara Levi Sacerdotti
Time scale: since 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Editorial Board: Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Time scale: since 2016
Fran
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Editorial Board: Kozma Ahačič (editor-in-chief), Helena Dobrovoljc, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Marko Snoj, Peter Weiss, Mojca Žagar Karer, Mojca Horvat, Alenka Porenta, Helena Dobrovoljc, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Marko Snoj, Peter Weiss, Mojca Žagar Karer, Mojca Horvat, Alenka Porenta
Time scale: since 2014
Teoretska praksa arhitekture

Editorial Board: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Time scale: since 2014
Novi Slovenski biografski leksikon

Editorial Board: Oto Luthar (Editor-in-charge), Barbara Šterbenc Svetina (editor-in-chief), Martin Grum (managing editor), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej
Time scale: since 2013
Folkloristični zvezki

Editorship: Marjetka Golež Kaučič
Time scale: since 2013
Prostor, kraj, čas

Editors: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj, Žiga Kokalj
Time scale: since 2013
Terminologišče

Editorial Board: Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer
Time scale: since 2013
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Editorship: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Time scale: since 2012
Slovenska glasbena dediščina

Editorial Board: Katarina Šter, Klemen Grabnar, Aleš Nagode (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Metoda Kokole (editor-in-chief), Klemen Grabnar
Time scale: since 2012
Ethnologica – Dissertationes

Editorial Board: Jurij Fikfak, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik
Time scale: since 2011
Jezikovni atlasi

Editorship: Jožica Škofic
Time scale: since 2011
Kulturni spomin

Editorship: Tanja Petrović
Time scale: since 2011
Naravne nesreče

Editors: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Time scale: since 2010
Slovenski pravljičarji

Editorship: Monika Kropej, Ingrid Slavec Gradišnik, Milko Matičetov, Monika Kropej Telban, Ingrid Slavec Gradišnik, Milko Matičetov, Monika Kropej Telban
Time scale: since 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Editorial Board: Blaž Resman, Helena Seražin
Time scale: since 2010
Umetnine v žepu

Editorship: Barbara Murovec (2010–2018), Marjeta Ciglenečki (2019–)
Time scale: since 2010
CAPACities

Editors: Janez Nared, Drago Perko, Drago Perko
Time scale: since 2010
Studia translatoria

Editorship: Martina Ožbot
Time scale: since 2008
Georitem

Editors: Drago Perko, Matjaž Geršič
Time scale: since 2007
Regionalni razvoj

Editors: Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Time scale: since 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Editorship: Vincenc Rajšp, Miro Polzer, Feliks J. Bister, Miro Polzer, Feliks J. Bister
Time scale: since 2007
Studia diplomatica Slovenica

Editorial Boards: Ernest Petrič (editor-in-chief), Andrej Rahten (executive editor), Andrej Vrčon (managing editor), Karel Erjavec, Petra Svoljšak, Karel Erjavec, Petra Svoljšak
Time scale: since 2007 to 2012 (since 2009 at Založba ZRC)
Fundamenta artis historiae

Editorship: Mija Oter Gorenčič, Helena Seražin
Time scale: since 2006
De musica disserenda

Editorial Board: Matjaž Barbo, Lucija Bizant (managing editor), Klemen Grabnar (editor-in-chief), Metoda Kokole, Marko Motnik, Nejc Sukljan, Katarina Šter
Time scale: since 2005