Založba ZRC series/journals
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Editorial Board: Rajko Bratož, Kajetan Gantar, Marina Lukšič Hacin, Marko Juvan, Oto Luthar, Drago Perko, Borut Telban, Mimi Urbanc
Time scale: since 2014
efka
dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije

Editorial Board: Saša Babič, Jurij Fikfak, Maja Godina Golija, Ingrid Slavec Gradišnik, Saša Poljak Istenič, Barbara Ivančič Kutin, Miha Kozorog, Dan Podjed, Tatiana Bajuk Senčar, Katarina Šrimpf Vendramin, Monika Kropej Telban
Time scale: since 2021
Pamflet

Editorial Board: Oto Luthar, Tomaž Mastnak, Aleš Pogačnik
Time scale: since 2020
Castellologica Slovenica

Editorial Board: Miha Kosi, Tina Košak, Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Time scale: since 2018
Apes academicae

Editorship: Luka Vidmar
Time scale: since 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Editorial Board: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Time scale: since 2016
Teoretska praksa arhitekture

Editorial Board: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Time scale: since 2014
Folkloristični zvezki

Editorship: Marjetka Golež Kaučič
Time scale: since 2013
Prostor, kraj, čas

Editors: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Time scale: since 2013
Terminologišče

Editorial Board: Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer, Mateja Jemec Tomazin
Time scale: since 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Editorial Board: Martin Grum, Rok Kraigher, Oto Luthar, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina
Time scale: since 2013
Slovenska glasbena dediščina

Editorial Board: Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Aleš Nagode, Katarina Šter
Time scale: since 2012
Jezikovni atlasi

Editorship: Jožica Škofic
Time scale: since 2011
Kulturni spomin

Editorship: Tanja Petrović
Time scale: since 2011
Ethnologica – Dissertationes

Editorial Board: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed
Time scale: since 2011
Naravne nesreče

Editorship: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Time scale: since 2010
Slovenski pravljičarji

Editorship: Ingrid Slavec Gradišnik, Monika Kropej, Milko Matičetov, Monika Kropej Telban
Time scale: since 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Editorial Board: Blaž Resman, Helena Seražin
Time scale: since 2010
Umetnine v žepu

Editorship: Marjeta Ciglenečki, Barbara Murovec
Time scale: since 2010
CAPACities

Editorship: Janez Nared, Drago Perko
Time scale: since 2010
Studia translatoria

Editorship: Martina Ožbot
Time scale: since 2008
Regionalni razvoj

Editorship: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Time scale: since 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Editorship: Feliks J. Bister, Miro Polzer, Vincenc Rajšp
Time scale: since 2007
Studia diplomatica Slovenica

Editorial Boards: Karel Erjavec, Ernest Petrič, Andrej Rahten, Petra Svoljšak, Andrej Vrčon
Time scale: since 2007 to 2012 (since 2009 at Založba ZRC)
Georitem

Editorship: Matjaž Geršič, Drago Perko
Time scale: since 2007