Založba ZRC series/journals
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Editorial board: Rajko Bratož, Kajetan Gantar, Marko Juvan, Marina Lukšič Hacin, Oto Luthar (editor in charge), Drago Perko, Borut Telban, Mimi Urbanc (executive editor)
Time scale: since 2014
Apes academicae

Edited by: Luka Vidmar
Time scale: since 2017
Women's Creativity

Editorial Board: Emilia Garda, Caterina Franchini, Maria Helena Souto, Ana Fernandez Garcia, Marjan Groot, Alain Bonnet, Sara Levi Sacerdotti, Helena Seražin (editor-in-chief)
Time scale: since 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Editorial board: Miha Kosi, Miha Seručnik, Matjaž Bizjak, Jurij Šilc
Time scale: since 2016
Teoretska praksa arhitekture

Editorial Board: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Time scale: since 2014
Fran
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Editorial Board: Kozma Ahačič (editor-in-chief), Helena Dobrovoljc, Mojca Horvat, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Marko Snoj, Mojca Žagar Karer
Time scale: since 2014
Folkloristični zvezki

Editorship: Marjetka Golež Kaučič
Time scale: since 2013
Prostor, kraj, čas

Editors: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Time scale: since 2013
Terminologišče

Editorial Board: Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer
Time scale: since 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Editorial Board: Oto Luthar (editor-in-charge), Barbara Šterbenc Svetina (editor-in-chief), Martin Grum (technical editor), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej
Time scale: since 2013
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Editorship: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Time scale: since 2012
Slovenska glasbena dediščina

Editorial Board: Katarina Šter, Klemen Grabnar, Aleš Nagode (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani); Metoda Kokole (editor-in-chief)
Time scale: since 2012
Kulturni spomin

Editorship: Tanja Petrović
Time scale: since 2011
Ethnologica – Dissertationes

Editorial Board: Jurij Fikfak, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik
Time scale: since 2011
Jezikovni atlasi

Editorship: Jožica Škofic
Time scale: since 2011
Slovenski pravljičarji

Editorship: Monika Kropej, Ingrid Slavec Gradišnik
Time scale: since 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Editorial Board: Ana Lavrič, Barbara Murovec, Blaž Resnam, Helena Seražin
Time scale: since 2010
Umetnine v žepu

Editorship: Barbara Murovec
Time scale: since 2010
CAPAcities

Editorship: Janez Nared, Drago Perko
Time scale: since 2010 to 2014
Naravne nesreče

Editorship: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek
Time scale: since 2010
Studia translatoria

Editorship: Majda Stanovnik Blinc
Time scale: since 2008
Regionalni razvoj

Editorship: Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković
Time scale: since 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Editorship: Vincenc Rajšp, Miro Polzer, Feliks J. Bister
Time scale: since 2007
Studia diplomatica Slovenica

Editorial Boards: Ernest Petrič (editor-in-chief), Andrej Rahten (executive editor), Andrej Vrčon (technical editor), Petra Svoljšak, Karel Erjavec
Time scale: since 2007 (since 2009 at Založba ZRC)
Georitem

Editorship: Drago Kladnik, Drago Perko
Time scale: since 2007
Fundamenta artis historiae

Editorship: Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič, Helena Seražin
Time scale: since 2006
De musica disserenda

Editorial Board: Matjaž Barbo, Nataša Cigoj Krstulović, Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Jurij Snoj (editor-in-chief), Katarina Šter
Time scale: since 2005