Zbirke/revije Založbe ZRC
Lingua Slovenica

Urednica zbirke: Helena Dobrovoljc
Obdobje: od 2004
Studia mythologica Slavica – Supplementa

Uredniki zbirke: Monika Kropej, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik
Obdobje: od 2004
e-ZISS
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Urednik zbirke: Matija Ogrin
Obdobje: od 2004
Studia litteraria

Uredniki zbirke: Darko Dolinar, Jernej Habjan, Marko Juvan
Obdobje: od 2004
Folkloristika

Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Obdobje: od 2003
Opera ethnologica Slovenica

Urednik zbirke: Jurij Fikfak
Obdobje: od 2003
Umetnostna kronika

Uredniški odbor: Barbara Murovec (glavna in odgovorna urednica), Renata Komić Marn (pomočnica urednice), Marjeta Ciglenečki, Jana Intihar Ferjan, Stanko Kokole, Dušan Koman (Koledar razstav), Mojca Marjana Kovač, Vesna Krmelj, Mija Oter Gorenčič, Eva Sapač, Blaž Resman, Samo Štefanac, Polona Vidmar
Obdobje: od 2003
Opera Instituti Artis Historiae

Uredniki zbirke: Ana Lavrič, Barbara Murovec, Blaž Resman
Obdobje: od 2003
Thesaurus memoriae

Uredniki zbirke: Boris Golec, Katarina Keber, Miha Kosi
Obdobje: od 2002
Carsologica

Urednik zbirke: Franci Gabrovšek
Obdobje: od 2002
Hacquetia

Uredniški odbor: Ingi Agnarsson, Andraž Čarni, Igor Dakskobler, Ivan Kos, Petra Košir, Simona Kralj-Fišer, Matjaž Kuntner, Vlado Matevski, Ladislav Mucina, Boštjan Surina, Ellen Strong, Urban Šilc (glavni urednik)
Obdobje: od 2002
Migracije

Urednik zbirke: Janja Žitnik Serafin (2001–2008), Jernej Mlekuž (2008–2014), Aleksej Kalc (2014–)
Obdobje: od 2001
Historia scientiae

Urednik zbirke: Matjaž Vesel
Obdobje: od 2001
Življenja in dela

Urednici zbirk: Mateja Ratej (Kulturnozgodovinske študije), Petra Testen (Biografske študije)
Obdobje: od 2000
Geografija Slovenije

Urednika zbirke: Drago Perko, Drago Kladnik
Obdobje: od 1999
Philosophica

Urednica zbirke: Jelica Šumič-Riha
Obdobje: od 1999
Linguistica et philologica

Urednica zbirke: Andreja Legan Ravnikar
Obdobje: od 1998
Studia mythologica Slavica

Uredništvo: Monika Kropej (odgovorna urednica), Vlado Nartnik, Katja Hroba Virloget
Obdobje: od 1998
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Uredniški odbor: Urša Šivic, Marija Klobčar, Drago Kunej
Obdobje: od 1997
Slovenski jezik
Slovene Linguistic Studies

Uredniški odbor: Kozma Ahačič (sourednik), Grant H. Lundberg (sourednik); Marc L. Greenberg, Marjeta Humar, Majda Merše, Marko Snoj, Peter Weiss, Marina Zorman
Obdobje: od 1997
Vodniki LGD

Urednik zbirke: Drago Kladnik
Obdobje: od 1997 (od 2003 pri Založbi ZRC)
Podobe znanosti

Urednik zbirke: Naško Križnar
Obdobje: od 1996
Slovarji

Urednik zbirke: Marko Snoj
Obdobje: od 1996
Acta historiae artis Slovenica

Uredniški odbor: Tina Košak, Ana Lavrič, Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič (glavna urednica), Blaž Resman, Helena Seražin
Obdobje: od 1996
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Obdobje: od 1995
Slovenija na vojaškem zemljevidu

Urednik zbirke: Vincenc Rajšp
Obdobje: od 1995 do 2001
ZRC

Obdobje: od 1994 do 2001
Historični seminar

Uredniški odbor: Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Obdobje: od 1992