Založba ZRC series/journals
Fran
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Editorial Board: Kozma Ahačič (editor-in-chief), Helena Dobrovoljc, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Marko Snoj, Peter Weiss, Mojca Žagar Karer
Time scale: from 2014
Teoretska praksa arhitekture

Editorial Board: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Time scale: from 2014
Folkloristični zvezki

Editorship: Marjetka Golež Kaučič
Time scale: from 2013
Prostor, kraj, čas

Editors: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Time scale: from 2013
Terminologišče

Editorial Board: Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer
Time scale: from 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Editorial Board: Oto Luthar (editor-in-charge), Barbara Šterbenc Svetina (editor-in-chief), Martin Grum (technical editor), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej
Time scale: from 2013
Slovenska glasbena dediščina

Editorial Board: Katarina Šter, Klemen Grabnar, Aleš Nagode (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani); Metoda Kokole (editor-in-chief)
Time scale: from 2012
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Editorship: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Time scale: from 2012
Jezikovni atlasi

Editorship: Jožica Škofic
Time scale: from 2011
Ethnologica – Dissertationes

Editorial Board: Jurij Fikfak, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik
Time scale: from 2011
Kulturni spomin

Editorship: Tanja Petrović
Time scale: from 2011
CAPAcities

Editorship: Janez Nared, Drago Perko
Time scale: from 2010 to 2014
Naravne nesreče

Editorship: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek
Time scale: from 2010
Slovenski pravljičarji

Editorship: Monika Kropej, Ingrid Slavec Gradišnik, Milko Matičetov
Time scale: from 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Editorial Board: Ana Lavrič, Barbara Murovec, Blaž Resnam, Helena Seražin
Time scale: from 2010
Umetnine v žepu

Editorship: Barbara Murovec
Time scale: from 2010
Studia translatoria

Editorship: Majda Stanovnik Blinc
Time scale: from 2008
Studia diplomatica Slovenica

Editorial Boards: Ernest Petrič (editor-in-chief), Andrej Rahten (executive editor), Andrej Vrčon (technical editor), Petra Svoljšak, Karel Erjavec
Time scale: from 2007 (from 2009 at Založba ZRC)
Georitem

Editorship: Drago Kladnik, Drago Perko
Time scale: from 2007
Regionalni razvoj

Editorship: Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković
Time scale: from 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Editorship: Vincenc Rajšp, Miro Polzer, Feliks J. Bister
Time scale: from 2007
Fundamenta artis historiae

Editorship: Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič, Helena Seražin
Time scale: from 2006
De musica disserenda

Editorial Board: Matjaž Barbo, Nataša Cigoj Krstulović, Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Jurij Snoj (editor-in-chief), Katarina Šter
Time scale: from 2005
Slovenski glagol
Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov

Author(s): Rada Lečič
Time scale: from 2004
Moj zvezek
My Workbook
Moja sveska

Editorship: Oto Luthar, Jernej Mlekuž, Tanja Petrović
Time scale: from 2004